Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 04

28 januari 2015

Geen bewijs voor een ‘slim onbewuste’ bij het maken van moeilijke keuzes

autoshowroom

Uit verschillende studies van een paar jaar geleden zou blijken dat je bij het maken van een moeilijke keuze – zoals het kopen van een huis of nieuwe auto – maar beter niet te veel moet nadenken. In plaats daarvan zou je beter even iets anders kunnen gaan doen om zo het ‘slimme onbewuste’ het probleem op te laten lossen. In een nieuw onderzoek, dat deze week wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Judgment and Decision Making en besproken wordt in Nature, laten RUG-psychologen Mark Nieuwenstein en Hedderik van Rijn samen met collega’s van Tilburg en Amsterdam zien dat het bewijs voor dit al even populaire als opmerkelijke idee allesbehalve betrouwbaar is. › lees verder

Proeffabriek voor groene halffabricaten uit aardappelen en suikerbieten

unifocus 28 januari

Aardappelen en suikerbieten kunnen we gebruiken voor ons eten. Maar je kunt er ook groene halffabricaten mee maken die geschikt zijn voor industrie en bedrijfsleven. Op de Zernike Campus wordt een proeffabriek voor de productie van zulke halffabricaten gebouwd, de Zernike Advanced Processing (ZAP). ZAP kan nieuwe producten testen en aan de man brengen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de biobased economy in het Noorden. › video Unifocus


Promoties

Rechten van Oost-Europese arbeidsmigranten nauwelijks beschermd

De arbeidsmigratie binnen de EU heeft geleid tot een onderklasse van arbeiders in precair en slecht betaald werk. Promovenda Ines Wagner ontdekte op basis van ruim honderd interviews met gedetacheerde werknemers uit Polen, Roemenië en Bulgarije, vakbondsafgevaardigden, managers en beleidsmakers dat EU-burgerschapsrechten en regels met betrekking tot arbeidsmigratie grotendeels worden omzeild. Mobiele EU-burgers bevinden zich in een institutioneel vacuüm door zwakke of afwezige vakbondsvertegenwoordiging en collectieve belangenbehartiging. › lees verder

Injecties helpen pijnklachten hernia verlichten en zijn kosteneffectief

Injecties met onstekingsremmende corticosteorïden helpen de pijnklachten van een hernia te verlichten, en zorgen ervoor dat patiënten in het jaar na deze behandeling minder hernia-gerelateerde medische kosten maken. Het verschil tussen een behandeling met en zonder injecties is echter dusdanig klein dat het de vraag is of de injecties altijd aangeboden moeten worden. Dat concludeert huisarts Antje Spijker-Huiges in haar promotieonderzoek. Haar onderzoek helpt patiënten, behandelaars en verzekeraars om een zo gefundeerd mogelijke keuze voor de juiste behandeling te maken. › lees verder

Effectiviteitstraining levert effecten op, maar niet altijd zoals verwacht

Thomas Kowalewski deed - gedeeltelijk gefinancierd door het trainingsbureau - onderzoek naar de populaire training ‘The 7 Habits of Highly Effective People’ van Stephen R. Covey. Hij ging na welk nut deze training heeft als instrument voor de ontwikkeling van medewerkers en leiders binnen organisaties. Voor zowel de organisaties als voor de medewerkers en managers vond hij veelzijdige effecten van de training. Zo vertonen medewerkers en teams die de training volgden achteraf bijvoorbeeld meer innovatief werkgedrag dan medewerkers in de controleconditie, maar blijken die innovatieve werkgedragingen zich niet automatisch te vertalen in een betere werkprestatie. › lees verder

Bloeddrukregulatie compenseert mentale inspanning

Een geschikte manier om mentale belasting van de mens te bepalen is om de hartslag, bloeddruk en ademhaling te meten. Nog niet helemaal duidelijk is de precieze relatie tussen deze drie lichamelijke reacties. Arjan Stuiver –werkzaam bij TNO - deed hier onderzoek naar. Daaruit blijkt dat het bloeddrukregulatiesysteem een compenserende werking heeft op mentale inspanning. Door zijn onderzoek kan nu beter worden ingespeeld op de mogelijkheden van de automobilist in combinatie met de technische ontwikkelingen van auto’s. › lees verder

Nieuwe methodes voor effectmeting van psychologische interventies

Wanneer mensen gebukt gaan onder mentale problemen als depressie of angst, kunnen ze in therapie. Als een therapie nieuw is, willen onderzoekers vaak weten of de interventie het gewenste effect heeft. Daarnaast hebben verzekeringsmaatschappijen in de afgelopen decennia de druk op gezondheidszorgmedewerkers opgevoerd om systematisch de progressie van hun cliënten bij te houden voor, tijdens en na de interventie om het subsidiëren van ineffectieve therapieën te vermijden. Rivka de Vries ontwikkelde nieuwe methodes voor het meten van interventie-effecten vanuit de Bayesiaanse statistische benadering. › lees verder

Een harde schijf maken uit gas

Polymeerchemicus Vincent Voet heeft een gas omgezet in een polymeer, het polymeer in een blokcopolymeer en het blokcopolymeer via zelforganisatie in nanodomeinen. De domeinen zijn gedeeltelijk verwijderd zodat een nanoschuim ontstond, waarna de lege ruimte is gevuld met nikkel. Het eindresultaat kan op termijn leiden tot een nieuwe manier van dataopslag. › lees verder

LOFAR opent de weg naar studie van het hart van sterrenstelsels

Promotie Aleksandar Shulevski › lees verder

Stroomproducerend wegdek weer stapje dichterbij

Promotie Oleksiy Nesterov › lees verder

Tussen 'als' en 'dan': de waarheid van indicatief conditionele zinnen

Promotie Karolina Krzyzanowska › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Poëzie & wetenschap –Ysbrand van der Werf, Ruth Koops van 't Jagt en John Heymans

2 februari 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen - Werner Herzog filmserie

Cave of Forgotten Dreams - documentaire, Engels/Frans met Nederlandse ondertitels

dinsdag 3 februari 2015 › lees verder

Studium Generale Groningen - Hendrik de Waard lecture

How Medicine may eliminate aging - Aubrey de Grey

4 februari 2015 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 16:25

Meer nieuws