Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 41

03 december 2014

Vergelijkend onderzoek naar de toekomst van de jeugdzorg in Europa

Onderzoekers van de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een Europese NORFACE subsidie ontvangen van ruim 700.000 euro voor onderzoek naar het beleid rondom jeugdzorg en kindermishandeling in Engeland, Duitsland en Nederland. In het onderzoek, uitgevoerd door een consortium van Europese universiteiten, wordt gekeken naar de manier waarop jeugdzorg is georganiseerd per land en wat de impact van de verschillen is op de uitvoering. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van de biologische ouders binnen het systeem van jeugdzorg. Ook de op handen zijnde transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten in Nederland komt aan bod in het onderzoek. › lees verder

Nieuwe chemische reactie groener en goedkoper

Onderzoekers van het Stratingh Institute for Chemistry van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een manier gevonden om een voor de farmaceutische industrie belangrijke reactie op een duurzame manier te laten verlopen. ‘In plaats van een complexe chemische reactie die allerlei afvalstoffen oplevert, gebruiken wij een simpele reactie met een goedkope op ijzer gebaseerde katalysator waarbij de enige afvalstof water is. Je begrijpt dat we daar enthousiast over zijn’, vertelt organisch chemicus Ben Feringa. › lees verder

Miljoenensubsidie voor poolonderzoek

De Europese Commissie heeft een subsidie van 2,2 miljoen toegekend aan een consortium waarvan het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen deel uitmaakt. Doel van het project ‘EU-PolarNet. Connecting science with society’ is samen met wetenschappelijke en maatschappelijke partners uit zestien andere Europese landen een onderzoeksagenda voor de poolgebieden te ontwikkelen. Hierbij wordt tevens samengewerkt met instellingen uit Canada, Rusland en de Verenigde Staten. › lees verder

unifocus 3 december
unifocus


Promoties

Rijden onder invloed: met cannabis of ecstasy in de rijsimulator

Is rijden onder invloed van drugs echt gevaarlijk? Ben je niet juist weer helder als je een ecstasy pilletje neemt en je de gevolgen van alcohol niet zo voelt? Janet Veldstra onderzocht deze en andere vragen door mensen onder invloed van THC of MDMA, al dan niet in combinatie met alcohol, in de rijsimulator te laten rijden. Ze concludeert onder meer dat de werkzame stof in ecstasy MDMA, wanneer je het gebruikt onder gecontroleerde omstandigheden, de rijvaardigheid niet negatief beïnvloedt, maar dat THC, de werkzame stof van cannabis, de rijvaardigheid duidelijk wel negatief beïnvloedt. › lees verder

Groen gas kan uitstoot CO2 omlaag brengen

Met de huidige technologie zal groen gas uit hernieuwbare bronnen zoals koemest en maïsafval tot 80 procent minder kooldioxide produceren dan gewoon aardgas. Maar de productie van dit biogas moet flexibeler worden om het aanbod goed te laten aansluiten bij de wisselende vraag. Dat concludeert Jan Bekkering, op basis van zijn promotieonderzoek. › lees verder

Behandelingen moeten kwaliteit van leven bij MS-patiënten verbeteren

Multipele Sclerose (MS) heeft zowel fysiek als mentaal impact op de vaak nog jonge patiënten en hun omgeving. Naast bewegingsproblemen, pijn en duizeligheid, blijken vooral angst en depressie de kwaliteit van leven te beïnvloeden concludeert Pavol Mikula in zijn proefschrift. Hij adviseert om met gerichte behandelingen de kwaliteit van leven van MS-patiënten te verbeteren. › lees verder

Onderscheid maken tussen twee soorten vermoeidheid bij Parkinson-patiënten

In hun onderzoek naar niet-motorische symptomen van patiënten met de ziekte van Parkinson moeten onderzoekers een beter onderscheid maken tussen primaire en secundaire vermoeidheid. Dat vindt UMCG-promovendus Matej Skorvanek. Hij ontdekte dat Parkinson-patiënten weliswaar vaker overmatig vermoeid zijn, maar dat niet alle soorten vermoeidheid een relatie vertonen met depressie. De ontdekking kan helpen om een verkeerde diagnose van depressie in deze patiëntengroep te voorkomen. › lees verder

Toename verwacht van patiënten met een netvliesloslating

Het aantal patiënten met een netvliesloslating zal de komende jaren groeien. Dat verwacht UMCG-onderzoeker Mathijs van de Put op basis van twee Nederlandse pilot studies. Een netvliesloslating treedt inmiddels twee keer zo vaak op als in eerdere studies werd geconcludeerd, namelijk bij 1 op de 5.000 Nederlanders. Een netvliesloslating blijkt het meest voor te komen bij mensen tussen de 65-69 jaar, en vaker bij mannen dan bij vrouwen. Nu het aantal 55-plussers toeneemt, zal het aantal patiënten met een netvliesloslating ook verder stijgen. › lees verder

Immuunsysteem betrokken bij gevoeligheid voor COPD

De longaandoening COPD (chronisch obstructieve longziekte) is een ernstige longziekte. COPD wordt in 80% van de gevallen veroorzaakt door roken. De vraag is waarom de ene roker wel COPD krijgt en de andere niet. Susan Hoonhorst laat in haar promotieonderzoek zien dat het immuunsysteem van jonge mensen met een risico op COPD anders reageert op sigarettenrook dan het immuunsysteem van jongeren met een laag risico. › lees verder

Risico voor patiënten met aderverkalking eerder en beter inschatten

Door gebruik te maken van nieuwe visuele technieken is het mogelijk beter vast te stellen welke patiënten met aderverkalking de meeste risico’s lopen dat de plaque in de halsslagader losraakt of scheurt. Dat stelt Nynke Jager. Zij ontdekte dat het mogelijk is om ontstekingscellen in kwetsbare plaque in beeld te brengen, net als eiwitten die de plaque destabiliseren. Ook ontdekte ze welke markers helpen om aderverkalking in een vroeg stadium vast te stellen. › lees verder

Aanbevelingen voor hervorming van het collectieve agrarische innovatie- en voorlichtingssysteem in Australië

Warren Hunt onderzocht de ontwikkeling van de Australische landbouwvoorlichtingsdiensten sinds de 19e eeuw. Hij richt zich vooral op de capaciteits- en veerkrachtopbouw op het Australische platteland, en doet aanbevelingen voor hervormingen van het collectieve agrarische innovatie- en voorlichtingssysteem in Australië. Hunt analyseerde de rol en effecten van voorlichting in twee agrarische programma’s in Australië. › lees verder

Hoe kanalen in celmembraan reageren op mechanische krachten

Het onderzoek van Duygu Yilmaz levert nieuw fundamenteel inzicht op om kunstmatige systemen voor de afgifte van geneesmiddelen te ontwerpen. › lees verder

Nieuwe lasermethode helpt klimaatonderzoek

Promoitie Janek Landsberg › lees verder

Vaker ernstige nierschade bij Roma-kinderen

Promotie Gabriel Kolvek › lees verder

Een analyse van het mystieke werk van Joana de Jesus

Promotie Joana de Fátima Gonçalves Pita do Serrado › lees verder

Analyse van expressieve logica’s

Promotie Bouke Kuijer › lees verder

Nieuwe inzichten in rol ‘ontstekingsstopper’ COMMD1 bij ontstekingsziekten

Promotie Paulina Bartuzi › lees verder

Betere controle bij productie mesoporeuze materialen

Promotie Zheng Zhang › lees verder

Langzame afgifte therapeutische eiwitten uit polymeermatrice

Promotie Milica Stanković › lees verder

Inhaleren geneesmiddelen kan beter

Promotie Anne Lexmond › persbericht


Diversen

Nieuw enzym door één enkele mutatie

Biochemici van de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van Marco Fraaije hebben de functie van een enzym compleet veranderd door er slechts één verandering in aan te brengen. Het nieuwe enzym katalyseert een belangrijke stap in een veelgebruikt chemisch proces. Fraaije zoekt nu samen met partners uit de industrie uit of het enzym buiten het lab aan de verwachtingen voldoet. › lees verder

Mekka als centrum van globalisering: de hadj anno nu

Binnenkort verschijnt het boek ‘Hajj: Global Interactions through Pilgrimage’, samengesteld door RUG-docent Marjo Buitelaar en Luit Mols van het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden. Buitelaar: ‘Het doel van de bundel is te laten zien hoe allerlei gewoonten en rituelen, maar ook materiële aspecten rondom de hadj, de bedevaart naar Mekka, in de loop van de tijd veranderingen ondergaan en hoe je daaruit religieuze, politieke en sociaal-culturele betekenissen in uiteenlopende historische en culturele contexten kunt afleiden. Als antropoloog bestudeer ik wat het ritueel heden ten dage voor verschillende groepen en individuele mensen betekent; niet alleen in religieus opzicht, maar ook in relatie tot sociaal-politieke verhoudingen en identiteitskwesties.’ › lees verder


Oratie

Aanbestedingswet: van proportionaliteit naar professionaliteit

Huib van Romburgh schetst in zijn oratie de complexiteit van de aanbestedingsregelgeving. Zeker bij casuïstische regelgeving lijkt het hem minder verstandig Europeesrechtelijke begrippen nationaal nader in te vullen. Dat is veel meer een zaak van de rechter. Daarnaast heeft het Europese Hof van Justitie altijd het laatste woord. Het meer regelen dan Europeesrechtelijk noodzakelijk kan de doelmatigheid en de mogelijkheden voor innovatie beperken en is onwenselijk, vindt Van Romburgh. Hij suggereert om de koers te verleggen van een palet regels gericht op onder meer proportionaliteit naar een streven naar professionaliteit. Ook de Europese Commissie heeft afgelopen zomer een voorzichtig voornemen daartoe uitgesproken. Een bevorderen van professionaliteit, zowel aan de zijde van de inkopende overheid als aan de zijde van marktpartijen kan onder meer worden bereikt door stevige vormen van certificering. › lees verder


Agenda

Conferentie

Past, Present and Future of Peace Research

11 en 12 december 2014

Waar is het Vredesonderzoek in Nederland gebleven? Groningen kende van 1962-1993 het Polemologisch Instituut - wat is er gebeurd met de thema’s die daar bestudeerd werden? Oorlog, vrede, humanitaire crises, ontwikkeling, onderwijs: onverminderd actueel en interdisciplinair. De studie ervan is op nieuwe leest geschoeid. De conferentie Past, Present and Future of Peace Research laat drie generaties wetenschappers aan het woord. Keynote sprekers zijn Johan Galtung, grondlegger van het moderne vredesonderzoek, en Nico Schrijver, internationaal jurist die zijn carrière in Groningen begon. Dertig wetenschappers presenteren hun werk. Genomineerden voor de MA scriptieprijs ‘Visions on Peace’, de nieuwe generatie, sluiten de rij. › lees verder

Studium Generale Groningen

Palestine - Israel - Is there a way out? Palestine: Critical Voices from Abroad – Mohammed Khatib en Jannie Kuik

8 december 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - +1 Add Friend

Vriendschappen in vluchtige tijden – Beate Volker

9 december 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen

De ster van Bethlehem – Carel ter Linden, Peter Barthel en Geurt Henk van Kooten

10 december 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - Kenniscafé Groningen

Pijn! – Gerbrand Groen, Ruud Kortekaas en Maaike de Boer

11 december 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 16:33

Meer nieuws

 • 11 oktober 2019

  Gronings Solar Racing team van start in Australië

  Na twee jaar hard werken staat het Groningse Top Dutch Solar Racing team zondag 13 oktober aan de start van de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Het team bestaat uit studenten van de Hanzehogeschool, de RUG en het Noorderpoort. Afgelopen...

 • 08 oktober 2019

  Walvissen op de korrel

  Genetica, daar had hij als student een hekel aan. En walvissen waren ook niet direct zijn lievelingsdieren. Toch is Per Palsbøll nu een wereldwijd expert in de genetica van walvissen. De man die genetische tagging introduceerde om individuele walvissen...

 • 03 oktober 2019

  Nieuwe leningvoorwaarden kunnen beschermen tegen overbevissing

  In de financiële sector zijn twee hervormingen mogelijk die de overgang naar een duurzame visserij kunnen versnellen. Het introduceren van duurzaamheidscriteria in de voorwaarden voor leningen en beursnotering zal de druk op het zeeleven verminderen...