Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 40

26 november 2014

Milieuprijs voor onderzoek naar verstening van tuinen

Cirsten Zwaagstra heeft de Rachel Carsonprijs gewonnen voor de beste wetenschappelijke scriptie op milieugebied in 2014. Zij deed onderzoek naar verstening van tuinen in Groningen en de gevolgen voor de waterhuishouding en het klimaat in de stad. De jury roemde de diepgang en de toegankelijkheid van haar onderzoek. Het legt een brug tussen de mondiale klimaatproblematiek en de mogelijkheid voor mensen om daar in hun eigen tuin iets aan te doen. Over haar onderzoek is een video gemaakt: › versteende tuinenlees verder.

Kocku von Stuckrad over toekomst theologie en religiestudies in Nederland

Als bijdrage in de discussie over de toekomst van theologie en religiestudies heeft prof.dr. Kocku von Stuckrad, decaan van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, een aantal stellingen gepubliceerd. Hij voelt namens de RUG een verantwoordelijkheid om op te komen voor het onderwijs en onderzoek op het gebied van religie en om het belang van multidisciplinair onderzoek met betrekking tot religie te onderstrepen: ‘De RUG is op dit terrein een grote speler in Nederland. Het is belangrijk dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en laten zien waar wij voor staan.’ › lees verder

Job Feldbrugge wint eerste De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs

Job Feldbrugge, als masterstudent verbonden aan het Kapteyn Instituut voor Sterrenkunde, ontvangt 28 november de eerste De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs 2014 van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Feldbrugge ontvangt de prijs voor zijn masterscriptie Statistics of Caustics in Large-Scale Structure Formation. Hij studeerde hiermee cum laude af in de Sterrenkunde, Wiskunde en Natuurkunde. Eerder haalde hij ook al cum laude drie bachelordiploma’s van dezelfde drie opleidingen. › lees verder

Jan-Willem Veening en Martijn Wieling benoemd tot lid van De Jonge Akademie

Jan-Willem Veening en Martijn Wieling zijn door de KNAW benoemd tot lid van De Jonge Akademie, een zelfstandig platform van jonge topwetenschappers. Naast bewezen wetenschappelijke kwaliteit beschikken leden over een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening en wetenschapscommunicatie. Van beide topwetenschappers zijn videoportretten gemaakt over hun onderzoek: › pneumokokken doorgronden (Veening) en › tong en lippen bepalen uitspraak (Wieling) › lees verder

Han Nakken Prijs 2014 voor Suzanne Houwen en Astrid van Zon

De Han Nakken Prijzen 2014 wordt op 11 december uitgereikt aan Suzanne Houwen en Astrid van Zon. De prijzen worden iedere twee jaar toegekend door het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van de Rijksuniversiteit Groningen aan de beste wetenschappelijke prestatie en de opmerkelijkste praktijkprestatie op het gebied van personen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). › lees verder


Promoties

Zwangere vrouwen niet standaard screenen op bacteriën in urine

Het is niet zinvol om zwangere vrouwen preventief te screenen op asymptomatische bacteriurie, de aanwezigheid van bacteriën in de urine zonder klachten van een blaasontsteking (bacteriurie met klachten). Dat stelt Caroline Schneeberger in haar onderzoek naar blaasontsteking en asymptomatische bacteriurie bij zwangere vrouwen en vrouwen met suikerziekte. Deze en andere resultaten uit het onderzoek kunnen helpen bij het opstellen van betere richtlijnen voor behandeling en preventie. › lees verder

Hartaanval vaker ’s ochtends, hartinfarct dan wel kleiner

Een hartaanval komt 30% vaker voor in de ochtenduren dan op basis van toevalligheden verwacht mag worden. Wel is een hartinfarct ‘s ochtends vaak kleiner dan wanneer deze ’s nachts optreedt. Verder, omdat een hartaanval vaak eerder begint dan wanneer de patiënt klachten meldt, is het zaak om de tijd tot de behandeling zo kort mogelijk te houden. Dat zijn enkele uitkomsten van het promotieonderzoek van Karim Mahmoud. › lees verder

Inhalatie goede vaccinatiestrategie tegen hepatitis-B en vogelgriep

Wouter Tonnis onderzocht verscheidene aspecten van vaccinatie door inhalatie via de longen. Vaccins hebben in de laatste decennia wereldwijd vele infecties en doden voorkomen. Nadelen van veel huidige vaccins is de relatief korte houdbaarheid en de toediening met een naald. De korte houdbaarheid bemoeilijkt transport naar afgelegen gebieden in ontwikkelingsland of maakt dit zelfs onmogelijk. Toediening met een naald geeft risico op het overdragen van ziektes als HIV en hepatitis B - door hergebruik van naalden of prikincidenten – en vereist de hulp van geschoold personeel . Bovendien kunnen mensen met naaldangst mogelijk weigeren zich te laten vaccineren. Al deze nadelen gelden niet voor vaccins in de vorm van droge en stabiele poeders die geïnhaleerd kunnen worden. › lees verder

Waterstofsulfide kan lichaam beschermen tegen schade door hoge bloeddruk

Waterstofsulfide H2S, een gas bekend als de geur van rotte eieren, kan het hart en de nieren beschermen tegen schade door hoge bloeddruk. Dat ontdekte Pauline Snijder. Zij onderzocht de beschermende effecten van H2S in verschillende doseringen en toedieningswegen, om zo een brug te slaan naar klinische toepassing. › lees verder

Schakelaar kan antibioticaresistentie verminderen

Antibioticaresistentie in bacteriën is een serieus gevaar voor de gezondheidszorg. Jan Pieter van der Berg onderzocht welke rol transporteiwitten die antibiotica uit de cel kunnen pompen spelen bij het ontstaan van resistentie. Door een antibioticum uit te rusten met een lichtgevoelige schakelaar wist hij de werking ervan te controleren, wat het ontstaan van resistentie kan voorkomen. Dezelfde schakelaar kan ingebouwd worden in signaalmoleculen die bacteriën gebruiken, om zo cellulaire processen in de bacterie te beïnvloeden. › lees verder

Regulerend RNA bij antibioticaresistentie en stress

RNA is betrokken bij het ontstaan van antibioticaresistentie bij bacteriën. Dat toonde Ruben Mars aan tijdens zijn promotieonderzoek aan de bekende bodembacterie Bacillus subtilis. Hij concludeert onder andere dat regulerend RNA de eiwitproductie van ribosomen aanpast als reactie op fysieke stress en antibiotica. Het onderzoek van Mars biedt nieuwe inzichten in de wereld van bacterieel RNA, met belangrijke implicaties voor het gebruik van B. subtilis in de biotechnologie en voor de bestrijding van bacteriële antibioticumresistentie. › lees verder

Gebruikszekerheid van hun grond voor Vietnamese en Chinese boeren beduidend verbeterd

Vietnam heeft zich de afgelopen jaren gericht op de gebruikszekerheid van landbouwgrond om de investeringsbereidheid te versterken. Is deze aanpak nu de juiste om de met het land verbonden investeringen een impuls te geven, gezien de veranderende sociaal-economische context in Vietnam? Om deze vraag te beantwoorden heeft Huong Nguyen een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar de zekerheid van de gebruiksrechten op landbouwgrond naar Vietnamees en Chinees recht. › lees verder

Schooltandverzorging in Indonesië moet beter

In Indonesië is de tandheelkundige zorg voor schoolkinderen in handen van wijkgezondheidscentra. Die ‘schooltandverzorging’ kan en moet beter, concludeert Rosa Dewanto. Zij stelt voor het interventiemodel ‘Sociodental Risk Group’ (SRG) te gebruiken, dat beter ingaat op de oorzaken en preventie van tandziekten. › lees verder

Slijmzwam helpt onderzoek naar Parkinson

Promotie Bernd Gilsbach › lees verder

Onderzoek naar ontstaan van het leven zorgt ook voor betere geneesmiddelen

Promotie Francesca Caprioli › lees verder

Meer inzicht in ruimteweer dankzij laboratoriumonderzoek

Promotie Geert Reitsma› lees verder

Kind binnen schoolklas soms pester, slachtoffer en verdediger tegelijk

Promotie Gijs Huitsing › persbericht


Oratie

Belasting en belastbaarheid: een tactisch spel?

Sporters trainen dag in dag uit om optimaal te presteren. De belasting (training) en belastbaarheid (capaciteit) moet daarbij in balans zijn. De oratie van dr. Koen Lemmink gaat over het ontwikkelen en delen van multidisciplinaire kennis over de (dis)balans tussen belasting en belastbaarheid van (top)sporters om prestaties te optimaliseren en blessures en overtraindheid te voorkomen. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Palestine - Israel - Is there a way out?

Israel: Critical Voices from Within – Ronnie Barkan en Lior Vol

1 december 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - +1 Add Friend. The Evolution of Friendship Vriendschap en nihilisme – Paul van Tongeren

2 december 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen

De Iceman. Een medisch raadsel ontrafeld? – Wim ‘Iceman’ Hof en Matthijs Kox

3 december 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 16:38

Meer nieuws