Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 38

12 november 2014

U-Meet-debat over ‘Het Huis van Morgen’

Op een creatieve manier op zoek naar het huis van morgen voor ouderen en mensen met een beperking. Welke slimme technologieën passen we toe? Wat mogen en kunnen we de komende tien jaar verwachten? Maar ook, welke woonvormen passen bij de steeds ouder wordende mens, die zelfstandig en onafhankelijk wil blijven wonen? Wat is de behoefte? Wat zijn de technische mogelijkheden? Wat is realiseerbaar en betaalbaar? Hierover gaan wetenschappers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheid en belangenorganisaties in debat op vrijdag 21 november in een U-Meet, speciaal georganiseerd tijdens het festival Let’s Gro in Groningen. › lees verder

Flexibilisering van de arbeidsmarkt kan leiden tot strijd tussen werknemers

Duurzame samenwerking tussen werkgevers en werknemer staat tegenwoordig steeds meer onder druk door de toenemende flexibilisering van arbeid, de vergrijzing van de arbeidsmarkt en de effecten van globalisering. Dit heeft effect op de medezeggenschap binnen bedrijven en op de solidariteit tussen werknemers, bijvoorbeeld met nieuwe migranten en tussen generaties. Maar ook de binding van werknemers met de organisatie staat onder druk. Dit vindt Agnes Akkerman die binnenkort aan de RUG benoemd wordt tot bijzonder hoogleraar Duurzame coöperatie, met name in collectieve arbeidsverhoudingen. Akkerman blijft daarnaast werken bij de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen. › lees verder


Promoties

Loopbaanmogelijkheden van onderwijzers en onderwijzeressen tussen 1850 en 1920

Zelfstandig historica Greetje Bijl onderzocht sociale mobiliteit, huwelijk, inkomen, benoemingen en ontslag in het openbaar lager onderwijs in Groningen tussen ca. 1850 en 1920. Daaruit blijkt dat de ontwikkeling van een onafhankelijke beroepsgroep van gewone onderwijsgevenden samenging met een daling van hun sociale milieu. De onderwijzers zonder hoofdakte die klassenonderwijzer bleven waren vaker afkomstig uit de lagere klassen. Sociale aspecten van hun leven zoals huwelijk en sociale afkomst zijn verbonden met hun functie. Onderwijzeressen en onderwijzers hadden een verschillend loopbaanperspectief. Het aantal ongehuwde onderwijzeressen was in vergelijking met het landelijke huwelijkscijfer erg hoog. Bijl deed verder een vergelijkend onderzoek naar de benoemingsprocedures in Slochteren, Grootegast en Warffum. › lees verder

Antibiotica en cytostatica aan- en uitschakelen met licht

Veel problemen die gerelateerd zijn aan geneesmiddelen, zoals bijwerkingen en resistentie, worden veroorzaakt doordat medicijnen altijd actief zijn. Ze zijn actief in het hele lichaam, waardoor bijwerkingen optreden, én in het milieu, waardoor bacteriële resistentie kan ontstaan. In zijn proefschrift beschrijft Wim Velema een nieuwe methode waarmee de activiteit van medicijnen op afstand kan worden gecontroleerd met behulp van licht. Door zogenaamde lichtschakelaars in te bouwen in de moleculaire structuur van medicijnen worden deze gevoelig voor licht, waardoor het medicijn als het ware aan- en uitgeschakeld kan worden. › lees verder

Hoe milieuvriendelijk gedrag te stimuleren

Milieuvriendelijk gedrag kan effectief gestimuleerd worden door veranderingen in de omgeving, concludeert Martijn Keizer in zijn promotieonderzoek. Ook toont hij aan dat mensen die het milieu belangrijk vinden eerder milieuvriendelijk handelen wanneer hun aandacht gericht wordt op normatief gedrag. Dit positieve effect treedt alleen op bij mensen die het milieu belangrijk vinden, niet bij mensen die dit minder belangrijk vinden. › lees verder

Bedrijfstraining door microfinancieringsdienst verbetert ondernemersresultaat van geldleners

Nhung Vu onderzocht het effect van bedrijfstrainingen door microfinancieringsdiensten op de prestaties van ondernemende vrouwen die geld lenen. Zij deed daartoe een gerandomiseerd experiment bij TYM, een van de grootste microfinancieringsdiensten in Vietnam. Nhung Vu toont aan dat een bedrijfstraining leidt tot een significante verbetering van de bedrijfskundige kennis en de bedrijfsvoering van vrouwen die van TYM geld lenen. Bovendien blijkt dat de bedrijfstraining een positief effect heeft op de bedrijfsprestaties van door vrouwen geleide bedrijven. › lees verder

Effecten van mediatechnologieën op cognitieve processen onderzocht

Beïnvloeden nieuwe media onze cognitie, en meer in het bijzonder het proces van (ver)beeldend bewustzijn dat ten grondslag ligt aan de artistieke ervaring? Alejandra Wah biedt in haar proefschrift een historisch overzicht van de denkbeelden hieromtrent en laat zien dat vooraanstaande geleerden op het gebied van mediaonderzoek ofwel een uiterst utopisch ofwel een extreem distopisch standpunt innemen over de effecten van mediatechnologieën op aangeboren cognitieve processen. Maar zijn zulke opvattingen wel houdbaar vanuit een hedendaags cognitiewetenschappelijk gezichtspunt? Deze worden door Wah in haar proefschrift kritisch besproken en in het bestek van case studies over film en digitale media nader bestudeerd. › lees verder

Poststructuralistische benadering voor Europeanisering

Senka Neuman-Stanivuković onderzocht of de richting en de mate van Europeanisering afhangt van de nationale perceptie over de Europese Unie en haar normen. Zij bestudeerde hoe concurrerende uitspraken over de EU en haar normen geconstrueerd worden in EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten. › lees verder

Moleculair onderzoek helpt diagnose weke delen sarcomen te bevestigen

Aanvullend moleculair onderzoek kan helpen om de diagnose weke delen sarcoma – kwaadaardige tumoren in de weke delen van het steun- en bewegingsapparaat – te bevestigen. Zo zijn twee van zulke moleculaire technieken (RT-PCR en FISH) inmiddels niet meer weg te denken bij het stellen van de uiteindelijke diagnose synoviaal sarcoom, een van die kwaadaardige tumoren. Dat stelt Suzan ten Heuvel in haar promotieonderzoek. › lees verder

Taalgemeenschap betrekken bij spellingshervorming

Een taalkundig correct en maatschappelijk geaccepteerd spellingsysteem kan in de meeste gevallen niet een streng patroon volgen waarbij één symbool één klank vertegenwoordigt. Dit concludeert Ken Decker die onderzoek deed naar spellingshervormingen, met name in Belize. › lees verder

Oplossen van institutionele knelpunten kan bijdragen aan groei productiviteit

Promotie Addisu Lashitew › lees verder

Event-per-event simulatie reproduceert resultaten van kwantum interferentie experimenten

Promotie Mutia Delina › lees verder

Supramoleculaire systemen vormen met zelf-organisatie

Promotie Derk Jan van Dijken › lees verder

Thermo-elektrische effecten in magnetische metalen en isolatoren

Promotie Joost Flipse › lees verder

Lorentzsymmetrie testen in de zwakke interactie

Promotie Jacob Noordmans › lees verder


Diversen

Groningse Sanny Kappen wint interlandse wetenschapswinkelprijs

Sanny Kappen en haar begeleidster Jolanda Tuinstra van de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de RUG/UMCG hebben de Interlandse Wetenschapswinkelprijs gewonnen met het project ‘Mantelzorgers, Mindfulness en Kwaliteit van Leven’. Kappen wint naast de wisseltrofee ook 500 euro. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Alledaagse Gekte: Stoornissen die ‘toeslaan’ – Marja Rexwinkel

18 november 2014 › lees verder

Conferentie

Energy Convention 2014

18-19 november 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen

The Battle for Resources: The Secret War: Gladio and the Battle for Eurasia – James Corbett

19 november 2014 › lees verder

Spraakmakende boeken

Michail Sjisjkin: Onvoltooide liefdesbrieven

20 november 2014 › lees verder

Introductie nieuwe internationale studenten

Experience Groningen

21-22 november 2014lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 16:52

Meer nieuws

 • 20 september 2019

  Imagining Science

  Noorderlicht en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) continueren hun samenwerking in de reeks ‘Imagining Science’. Daarin krijgt een fotograaf de opdracht om een wetenschappelijk onderzoeksveld te verbeelden in relatie tot het Noorderlicht festivalthema...

 • 18 september 2019

  Duurzame banken dragen bij aan veiliger financieel bestel

  Banken met hogere duurzaamheidscores hebben een significant lager faillissementsrisico. Bovendien dragen de meest duurzame banken minder bij aan het systeemrisico van het gehele financiële bestel. Dat concludeert Bert Scholtens, hoogleraar Sustainable...

 • 17 september 2019

  Toekomstige markten voor duurzame gassen en waterstof

  Hoogleraar José Luis Moraga, hoogleraar Machiel Mulder en Peter Perey onderzochten de economische vooruitzichten voor duurzame gassen en waterstof. Zij publiceren hun bevindingen in het CERRE-rapport ‘Future markets for renewable gases and hydrogen:...