Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskNewslettersNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 35

22 oktober 2014

Ster van Bethlehem schijnt op Academiegebouw

Projectie Ster van Bethlehem

Deze week straalt er een bijzondere ster op het Academiegebouw van de RUG. Deze ‘Ster van Bethlehem’, een projectie, staat daar ter gelegenheid van een internationaal congres waarbij sterrenkundigen, theologen en historici zich buigen over recente inzichten over de echtheid van de ster. › video Unifocus

Unifocus 22 oktober
De mens achter de cijfers           › De meest besproken ster             › Curious about the Dutch?


Promoties

Productie prebiotische galacto-oligosacchariden kan efficiënter en duurzamer

De resultaten van het promotieonderzoek van Eric Benjamins maken het mogelijk het productieproces van prebiotische galacto-oligosachariden uit lactose efficiënter en duurzamer te maken. Galacto-oligosacchariden (GOS) zijn koolhydraten opgebouwd uit glucose en galactose en bezitten prebiotische eigenschappen. Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat GOS selectief de groei van goedaardige micro-organisme in de dikke darm stimuleren. GOS wordt gemaakt uit lactose d.m.v. het enzym beta-galactosidase. Benjamins is werkzaam bij Frieslandcampina, een belangrijke producent van GOS die wereldwijd op grote schaal worden toegepast in kindervoeding. Als RUG-promovendus is hij op zoek gegaan naar verdere verbetermogelijkheden t.a.v. het huidige industriële proces en de daarbij behorende wetenschappelijke onderbouwing. › lees verder

Energietekort in hartspiercellen speelt mogelijk rol in ontstaan rechterkamerfalen

Dat de rechter hartkamer bij sommige mensen niet meer goed functioneert, komt misschien door een energietekort in de hartspiercellen. Dat concludeert Reinout Borgdorff in zijn promotieonderzoek. Hij onderzocht waarom de aanpassingsprocessen in de rechter hartkamer soms wel en soms niet kunnen helpen om overbelasting van de rechter hartkamer te voorkomen. › lees verder

Hoe sigarettenrook de longen vernielt

Er is nog weinig bekend over de moleculaire mechanismen die de ontwikkeling en progressie van COPD ten gevolge van sigarettenrook veroorzaken. Het proefschrift van Anouk Oldenburger beoogt hierin meer inzicht te geven en daarmee een stap voorwaarts te maken in het verbeteren van de behandeling van COPD. › lees verder

Versnelde veroudering door veelvuldige blootstelling aan stress

Mensen die vaak en veel blootgesteld zijn aan stress of negatieve emoties, verouderen mogelijk inderdaad sneller. Sonja van Ockenburg testte die hypothese, die bekend staat als de Allostatic load theorie, in haar promotieonderzoek. Zij ontdekte dat de blootstelling aan stress of negatieve emoties verband houdt met een snellere afname van de telomeerlengte en dus mogelijk met veroudering. › lees verder

Politiek moet meer doen om mensen met een lichamelijke beperking te laten sporten

Door het verbeteren van sportfaciliteiten, het transport naar de sportschool toe, en door sporthulpmiddelen te vergoeden, kan de regionale politiek veel meer haar verantwoordelijkheid nemen om de sportdeelname van mensen met een lichamelijke beperking te vergroten. Dat stelt Eva Jaarsma in haar promotieonderzoek. Zij ging na waarom slechts een minderheid van de mensen met een lichamelijke beperking sport, in verhouding met mensen zonder lichamelijke beperking. › lees verder

Hoge leeftijd belangrijke reden om af te wijken van standaardbehandeling blaaskanker

De voornaamste redenen van urologen om patiënten niet de standaardbehandeling te geven voor blaaskanker zijn een hogere leeftijd van de patiënt of ernstige, bijkomende ziekten. Dat is één van de uitkomsten van het promotieonderzoek van Annemarie Leliveld-Kors. › lees verder

EPO-variant bevordert functie van donornier na transplantatie

Door ontvangers van donornieren te behandelen met een variant van erythropoëtine (EPO) treedt er na plaatsing van een donornier van een overleden donor mogelijk minder ontsteking op, is er minder structurele schade en werkt de nieuwe nier beter. Dat ontdekte Geert van Rijt. Hij onderzocht in zijn promotieonderzoek drie manieren om de uitkomsten na een niertransplantatie te verbeteren. Van die drie bleek behandeling met een EPO-variant de beste. › lees verder

Nadruk op objectiviteitsideaal overschaduwt veelvormigheid Europese journalistiek

De ontwikkeling van de journalistiek in Europa tussen 1880 en 2005 is veel complexer en veelvormiger dan vaak is gesuggereerd. Dat concludeert Frank Harbers op basis van zijn promotieonderzoek. Het 'objectiviteitsideaal' wordt vaak gezien als kernwaarde van de journalistiek en draagt voor een belangrijk deel bij aan de autoriteit van dit culturele domein. Naast de meer recente kritiek op de waarde van dit ideaal, blijkt het ook historisch gezien een minder prominente rol gespeeld te hebben in de ontwikkeling van de journalistiek in Europa. › lees verder

Opmerkelijke resultaten begeleiders doofblinden na training ’affectieve betrokkenheid’

Hoe deel je emoties met iemand die niet goed kan horen en zien? Marga Martens beschrijft in haar proefschrift de resultaten van de training die zij ontwikkelde voor professionals ter bevordering van affectieve betrokkenheid ofwel het delen van negatieve en positieve emoties met personen met aangeboren doofblindheid. › lees verder

Raamwerk voor implementatie Lean Six Sigma in industriële mkb

Kleine en middelgrote bedrijven uit de maakindustrie ervaren toenemende eisen met betrekking tot de kwaliteit van producten en processen. Om concurrerend te blijven is voortdurend verbeteren van cruciaal belang. De Lean Six Sigma-benadering biedt veelbelovende mogelijkheden om continu verbeteren in praktijk te brengen. Werner Timans presenteert in zijn proefschrift een raamwerk voor de implementatie van Lean Six Sigma in industriële mkb-bedrijven. › lees verder

Industriële chemische reactie wordt groener met biokatalysator

Enzymen (biologische katalysatoren) worden in toenemende mate gebruikt om puur chemische processen te vervangen. In het Europese project Oxygreen, onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen, wordt hard gewerkt om industriële reacties via een groene route te laten plaatsvinden. In het proefschrift beschrijft Hugo van Beek verschillende manieren om het toepassen van bepaalde enzymen makkelijker te maken. › lees verder

Verschillen tussen twee groepen leerders Fins

Corinne Tilma beschrijft in haar proefschrift de ontwikkeling van acht beginnende leerders Fins als vreemde en als tweede taal. Ze onderzoekt variabelen die syntactische en morfologische complexiteit en accuraatheid uitdrukken in geschreven data en bekijkt verschillen in uitkomsten tussen de groepen en verschillen in ontwikkelingspatronen en interacties door de tijd tussen variabelen (één hoofdpersoon per groep). › lees verder

Rol cardiolipine in vorming supercomplexen via computersimulatie onderzocht

Promotie Clement Arnarez › lees verder

Van fladderende vogelvleugel tot klapwiekende drone

Promotie Thielicke › persbericht


Oratie

Wet en gewoonte in de taal

Jan-Wouter Zwart, hoogleraar theoretische linguïstiek, richt zich in zijn oratie op de fundamentele eigenschappen van het menselijk taalvermogen, die pas in beeld komen als we de illusie laten varen dat taal maar een aangeleerde gewoonte is. Het fundamentele probleem van de theoretische taalwetenschap ligt in de ontwikkeling van een model van de grammatica, een eindig systeem van regels dat in staat is een oneindig aantal zinnen te genereren, en wel zo dat er een eenduidige relatie bestaat tussen vorm en betekenis. Zwart: ‘Wat je wilt is dat de beschrijving van de eenheden die in taal een rol spelen, en van de relaties tussen die eenheden, een zekere onvermijdelijkheid heeft, en daarmee ook een zekere schoonheid.’ › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Alledaagse Gekte

Dubbellezing: Hoe gek is Nederland – Peter de Jonge & Diagnostiek van depressie – Robert Schoevers

27 oktober 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen

The Battle for Resources – Raw Materials: Source of Wealth, Products and Conflict

28 oktober 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen

Are you being fooled? – Critical thinking: Pitfalls and Possibilities

29 oktober 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws