Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaKioskNieuwsbrievenNieuwsbrief voor de media

Nieuwsbrief voor de media nr. 33

08 oktober 2014

Zes promoties over doofblindheid en communicatie

Dooflblindenonderzoek

‘Zonder bestendige, veilige relaties met anderen zullen doofblinden niet toekomen aan een vorm van taal’, zegt Marleen Janssen. Haar leerstoel ‘aangeboren en vroegverworven doofblindheid’ aan de RUG is uniek in de wereld. Janssens onderzoek richt zich op het verbeteren van de communicatie, waardoor gevoelens van eenzaamheid en frustratie verminderen. Marga Martens is 30 oktober de eerste van zes onderzoekers die komend halfjaar bij haar promoveren. Zij ontwikkelde de training ‘affectieve betrokkenheid’ voor begeleiders waarmee opmerkelijke resultaten worden behaald. Over de promotie van Marga Martens: › lees verder. In de nieuwe Broerstraat 5 een interview met Janssen en Martens: › lees verder.

Simpel experiment wijst nieuwe weg naar verminderen stankoverlast

Het is verrassend eenvoudig om thiolen, het zwavelhoudende equivalent van alcoholen, te oxideren met een enzym. Dit ontdekten biochemici van de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen Universiteit, onafhankelijk van elkaar. Zij publiceerden hun vondst afgelopen vrijdag gezamenlijk in Angewandte Chemie, een van de belangrijkste tijdschriften voor chemisch onderzoek. De vondst kan bijvoorbeeld een nieuwe manier opleveren om stankoverlast te verminderen. › lees verder

Hulpvaardige deurwaarder int meer schulden

Deurwaarders zouden weleens wat aardiger mogen zijn, stelt Martijn Keizer op basis van onderzoek onder 6000 debiteuren. Een hulpvaardige deurwaarder verhoogt de respons van wanbetalers en vergroot daarmee de kans dat rekeningen worden betaald. Keizer: ‘Wanbetalers positief benaderen werkt beter dan dreigende juridische brieven’. › zie verder

unifocus
unifocus


Promoties

Leeromgeving van invloed op de motivatie voor school

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is de leeromgeving van invloed op de motivatie voor school. Docent-leerling interacties die autonomie, competentie en betrokkenheid van leerlingen ondersteunen hebben hierop een positief effect. Voor de motivatie van leerlingen is het van belang dat docenten consequent zijn, zowel in hun eigen handelen als als team. Dit concludeert Kim Stroet in haar promotieonderzoek. Verder blijkt dat voor de motivatie voor school het uitmaakt op wat voor type school de leerlingen zitten. Ook de mogelijkheden van docenten zijn afhankelijk van het type school waar zij werken. Om langdurige effecten te waarborgen zijn volgens Stroet niet alleen interventies gericht op individuele docenten nodig, maar ook interventies die ingrijpen op het niveau van de school. › lees verder

Verklikprogramma voor prijsafspraken leidt tijdelijk tot minder kartels

Een clementieprogramma waarin bedrijven een boetereductie kunnen krijgen voor het verklikken van kartelafspraken, leidt tot minder kartels en lagere prijzen. Dat effect verdwijnt echter na verloop van tijd, omdat verscheidene spelers afspreken om na de veroordeling van hun kartel stilzwijgend te blijven samenspannen. Dat concludeert promovendus Peter Dijkstra op basis van experimenteel onderzoek. Hij beveelt mededingingsautoriteiten aan onderzoek te doen naar afspraken over het toekomstige gedrag van veroordeelde bedrijven. › lees verder

Strategische keuzes bij kennis- en competentieontwikkeling in competentiegericht onderwijs

Steeds meer opleidingen stappen over van kennisgericht naar competentiegericht onderwijs, ook de medische opleidingen. Er is veel geschreven over de competenties die studenten moeten bezitten aan het einde van hun opleidingen, maar weinig over de weg daar naartoe en bijbehorende toetsing. Wouter Kerdijk richtte zijn promotieonderzoek dan ook op de vraag welke strategische keuzes kunnen leiden tot een goede afstemming tussen kennisontwikkeling, competentieontwikkeling en de inrichting van het onderwijs. › lees verder

DNAJ-eiwitten mogelijk bruikbaar voor vertraging van neurodegeneratieve ziekten

Ziekten als Parkinson en Huntington ontstaan door beschadiging en klontering van eiwitten in de zenuwcellen. Vaishali Kakkar bestudeerde een eiwit uit de DNAJ-familie die de samenklontering van eiwitten onderdrukt en zo in muizen met Huntington de levensduur met 23% verlengde. Een vergelijkbare levensverlenging is in dit type muizen met Huntington nooit eerder bereikt. › lees verder

Bijzondere eigenschappen van nano-deeltjes worden eigenlijk bepaald door extrinsieke factoren

Promotie Mikhail Dutka › lees verder

Biologische Big Data in goede banen geleid

Promotie Danny Arends › lees verder

Op zoek naar nieuwe modellen voor zwaartekracht

Promotie Sjoerd de Haan › lees verder

Verbetering van beeldvormende technieken bij prostaatkanker

Promotie Hildo Ananias › lees verder

Optische eigenschappen van geordende kleurstofmoleculen

Promotie Frank Haverkort › lees verder


Oraties

Aandacht voor verandering

Mensen zijn in staat zich aan te passen aan de veranderingen die voortdurend plaatsvinden in hun omgeving en in henzelf. Ons gedrag en de manier waarop ons brein informatie verwerkt verandert bijvoorbeeld als we moe worden, maar ook als we ouder worden. Monicque Lorist bestudeert de dynamiek van deze veranderingen in gedrag en hersenactiviteit. In haar oratie ging Lorist in op haar onderzoek naar de adaptieve veranderingen in gedrag en hersenprocessen van met name gezonde mensen. › lees verder

Milieuaansprakelijkheid en zorgplichten in de Omgevingswet

De oratie van Gerrit van der Veen gaat over de Omgevingswet, een wetsvoorstel dat op 17 juni 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het voorstel bevat een zeer ingrijpende en verregaand integrale stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet zal in belangrijke mate de agenda van het milieurecht voor de komende jaren bepalen. › lees verder


Diversen

Taalkundige wint Drongo Award

RUG-taalwetenschapper dr. Bart Hollebrandse en zijn collega Tom Roeper (University of Massachusetts Amherst) hebben de Drongo Festival Award gewonnen, een wetenschapsprijs voor de beste populairwetenschappelijke presentatie op het gebied van taal. Hollebrandse ontwikkelde een iPad-test voor kinderen die zich richt op hun kennis van recursie (het Droste effect). De kinderen werden in een spelvorm getest op het verschil tussen de zinnen: ‘de olifant naast de gorilla naast de tijger’ en ‘de olifant naast de gorilla en naast de tijger’. › lees verder


Personalia

Janny de Jong bijzonder hoogleraar Europees-Oost-Aziatische betrekkingen, i.h.b. aangaande Japan

Janny de Jong wordt per 15 oktober benoemd tot bijzonder hoogleraar Europees-Oost-Aziatische betrekkingen, i.h.b. aangaande Japan, vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds. Oost-Azië is voor de Rijksuniversiteit Groningen een focusgebied. Naast het Onderwijs- en expertise Centrum voor Japankunde, opgericht in 2000, bestaat sinds 2013 een Centre for East Asian Studies. In de Faculteit der Letteren wordt een minor Niet Westerse Studies verzorgd, met een specialisatierichting Oost-Azië, i.h.b. Japan. In 2014 is een nieuwe specialisatierichting East Asian Studies van de master International Relations van start gegaan. › lees verder


Agenda

Afscheidssymposium prof. Carla Vlaskamp

‘Sporen van de reiziger’

10 oktober 2014

Prof.dr. Carla Vlaskamp gaat met emeritaat, reden waarom de afdeling Orthopedagogiek een afscheidssymposium heeft georganiseerd. Aansluitend houdt Vlaskamp haar afscheidsrede getiteld 'Niet wat je ziet maar hoe je kijkt, Reizen met mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen’. › lees verder

Congres

RUG400-viering op Koninklijk Nederlands Instituut Rome

10 oktober 2014 › lees verder

Opening

Opening Green Office Groningen op Dag van de Duurzaamheid

10 oktober 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 13:34

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...