Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews

Klimaattop Noord in de Energy Academy

10 november 2017

Niet praten maar doen. Dat is de centrale boodschap van de Klimaattop Noord-Nederland die op 9 november plaatsvond in de Energy Academy Europe van de Rijksuniversiteit Groningen. Zo’n 200 initiatieven uit de regio meldden zich aan voor het evenement. Een selectie van pioniers, ondernemers, onderwijsinstellingen en plannenmakers uit Drenthe, Fryslân en Groningen lieten zien dat er in deze regio hard gewerkt wordt aan de energietransitie. Klimaatgezant Marcel Beukeboom zette de zaken tijdens de opening gelijk op scherp:  ‘De spirit die hier heerst is uniek: Jullie noorderlingen zijn goed in omdenken en zien de energietransitie als een kans. Maar er moet meer gebeuren en het moet sneller.’

De bestuursvoorzitter van de RUG, Sibrand Poppema, stond bij de opening stil bij de locatie van de top: het duurzaamste onderwijsgebouw van Europa. In de EAE zijn alle partners gehuisvest die een bijdrage leveren aan succesvolle energietransitie. De Rijksuniversiteit Groningen wil de duurzame motor zijn van fundamenteel onderzoek naar werkbare duurzame energie-oplossingen, samen met en onder de vlag van de New Energy Coalition de medeorganisator van de Klimaattop. Poppema: "Vandaar dat we in dit pand samen met de Hanzehogeschool jonge mensen opleiden tot de energieprofessionals van de toekomst. En weet u, over niet al te lange tijd komt het nieuwe klimaatadaptatie-instituut van de VN – gedeeltelijk - naar Groningen. Zo’n 10/11 medewerkers krijgen onderdak in de Energy Academy Europe, de andere groep vestigt zich in Rotterdam. Hiermee is het Energy Academy gebouw HET zichtbare symbool van de concrete stappen die we hier in het Noorden samen zetten in de richting van daadwerkelijke verduurzaming en reële energietransitie."

Ondertekeningen

Op de top zijn 20 afspraken ondertekend die leiden tot minder CO2-uitstoot. Zo wordt er gestart met een landelijk opleidingsprogramma om installateurs op te leiden in de nieuwste, duurzame energietechniek en verkent Rijkswaterstaat samen met lokale overheden en marktpartijen de A37 voor het plaatsen van zonnepanelen over veertig kilometer van Hoogeveen naar Emmen. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over grootschalige elektrolyse in de chemische sector en hebben Arriva en Stadler een afspraak ondertekend over het ombouwen van de huidige treinen naar toestellen met een batterij, zodat ze in de nabije toekomst hybride zijn.

Interview

Gastsprekers

Klimaatjournalist en poolreizigster Bernice Nooteboom inspireerde het publiek en vertelde hoe zij met eigen ogen heeft gezien welke invloed de opwarming van de aarde heeft op onze planeet. Patrick en Milan van der Meulen van zonne-energiebedrijf Enie lieten de visie van een nieuwe generatie klimaatpioniers landen.
‘Juist in deze regio voelen we de urgentie en dus steken we de handen uit de mouwen en draaien we een moeilijke situatie om naar kansen en mogelijkheden. Daarmee lopen we voorop en zijn we het antwoord op de vraag van de rest van Nederland: slimme oplossingen voor energiebesparing, -opwek en -opslag. Dat overheden en ondernemers dat samen moeten doen, hebben we vandaag terug gezien op deze succesvolle klimaattop,’ aldus Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen.

Kansen voor waterstof


Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van Drenthe ziet kansen voor groene waterstof: ‘Het kan op elegante wijze de rol van aardgas in ons huidige energiesysteem gaan innemen. Deze ontwikkeling is zeer kansrijk maar zal niet vanzelf gaan. Daarom zetten de drie noordelijke overheden zich in om samen met het bedrijfsleven en het Rijk aan deze ‘gamechanger’ te werken. Dit evenement laat nog eens zien dat de energietransitie alleen kan worden gerealiseerd als we het samen doen: overheid, bedrijfsleven en de inwoners.’

Gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslân : 'In het Noorden zetten we met tweehonderd procent in op de energietransitie. Deze Klimaattop is het bewijs dat we in het Noorden niet alleen zeggen te willen reduceren, maar het ook echt doen. Samen zetten we het Noorden op de kaart als dé groene energieregio van ons land.’

Directeur Gertjan Lankhorst kon als Klimaattop-co-producent van de top met zijn nieuw opgerichte organisatie New Energy Coalition inkoppen: ‘Onze  organisatie is het antwoord op de uitdaging die het Regeerakkoord aan Noord-Nederland geeft om als koploper te dienen in de energietransitie en als kenniscentrum en knooppunt op dit thema te opereren: deze dag is een voorschot daarop..’


De Klimaattop Noord is een initiatief van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition. Het is een opvolging van de Nationale Klimaattop uit 2016, waar belangrijke afspraken werden gemaakt over het mondiaal en nationaal terugdringen van CO2-uitstoot.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:52

Meer nieuws