Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsActueelNieuws

Samenwerking hoger onderwijs krijgt in Fryslân impuls

Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân getekend
24 juni 2016
De Beurs wordt het hart van de City Campus van RUG/CF.

Vrijdag 24 juni a.s. hebben 13 kennisinstellingen en 2 overheden het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) ondertekend. Dit was in de aanwezigheid van een aantal nazaten van hoogleraren van de universiteit van Franeker. Met deze ondertekening hebben partijen de samenwerking om in Leeuwarden meer masteropleidingen en promotie-onderzoeksprojecten te realiseren bekrachtigd.

Fryslân streeft naar een samenhangende keten van opleidingen vanaf basisonderwijs tot aan universitair onderwijs, de zogeheten ‘doorlopende leerlijn’. In het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân komen de afspraken rond samenwerking in opleidingen van hoger onderwijs samen. Het doel is om de Friese economie en kennisinfrastructuur te versterken wat moet leiden tot meer kennis, een versterkte regionale innovatiekracht met meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid. Het hoger-Onderwijsakkoord borgt daarnaast de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen in Leeuwarden.

De overeenkomst geeft het kader aan waarbinnen de samenwerking tot stand komt op basis van de eigen unieke en zelfstandige positie van de instellingen. In het HOAF zijn verder de ambities geformuleerd van partijen met name op het gebied op het gebied van stages, doorlopende leerlijnen richting associate degrees, (pre)masters, professionele masters, academische masters en (promotie)onderzoeksprojecten in aansluiting op economische speerpunten. Daarnaast willen partijen energie steken in het versterken van het academisch imago van Leeuwarden.

Ondertekenaars

Het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân werd vandaag ondertekend door bestuurders van de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, Wageningen University Research centre, NHL Hogeschool, Stenden University of Applied Sciences, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, Minerva Academie voor Popcultuur Hanzehogeschool Groningen University of Applied Sciences, Wetsus, Fryske Akademy, Waddenacademie, Dairy Campus, Medisch Centrum Leeuwarden,Tresoar, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden. Liefst drie universiteiten en één hogeschool met hun hoofdvestiging buiten Friesland ondertekenden dus mee. Hiermee aangevend dat ook voor niet Friese kennisinstellingen de kennis-infrastructuur hun na aan het hart ligt.

Groep aanwezig bij het ondertekenen van de overeenkomst

City Campus

Tijdens de bijeenkomst werd bekendgemaakt dat Campus Fryslân het voornemen heeft om de Beurs in Leeuwarden in gebruik te nemen als het nieuwe universiteitsgebouw. Voorzitter van het College van Bestuur van de RUG Sibrand Poppema ondertekenden samen met wethouder Thea Koster van de gemeente Leeuwarden (eigenaar) hiertoe een voorlopige overeenkomst.

Van de gebouwen die zijn onderzocht bleek de Beurs het meest geschikt. Een belangrijk criterium hierbij was de het nieuwe universiteitsgebouw in het hart van de stad moet staan. Het gebouw moet in totaal voor zo’n 1000 studenten (zowel bachelor-, master-, als PhD-studenten) onderwijs- en onderzoekruimte gaan bieden.
De studenten van het bachelor college zullen een groot deel van hun studie intern doorbrengen. Dat wil zeggen wonen en slapen op een campus. De Beurs wordt het hart van de City Campus van RUG/CF. Huisvesting voor de studenten zal in de onmiddellijke omgeving gerealiseerd gaan worden.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:21

Meer nieuws

 • 24 november 2017

  Verbeterde aanvraag voor oprichten University of Groningen Yantai besproken

  De Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen stond donderdag 23 november in het teken van de verbeterde aanvraag voor het oprichten van de Chinese branchcampus University of Groningen Yantai(UGY). Alle zes fracties (de studentenfracties SOG,...

 • 22 november 2017

  Toenemende verantwoordingsdruk serieuze stressor voor deel medisch specialisten

  Een deel van de medisch specialisten ervaart het risico op een potentiële aanklacht als stressor in het werk. De noodzaak om professionele verantwoording af te leggen wordt erkend, maar genereert ook druk. Het huidige verantwoordingssysteem werkt daardoor...

 • 20 november 2017

  Video: Religie en geweld

  In dit tweede deel van de videoreeks Mythbusting Religion & Conflict spreekt dr. Joram Tarusarira met Naomi O’Leary over religie, geweld en vrede. Joram Tarusarira werkt bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap als assistent professor...