Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsNieuwsarchief

Publiek kiest onderzoek voor jarige RUG

30 augustus 2013

In 2014 viert de Rijksuniversiteit Groningen haar 400-jarig bestaan, met als thema For Infinity. Dat gaat gepaard met een groot wetenschappelijk onderzoek, dat door het publiek wordt gekozen: een cadeau voor de toekomst – een Gift for Infinity. Op maandag 2 september 2013 opent Rector Magnificus Elmer Sterken het Academisch Jaar. Hij presenteert dan drie onderzoeksvoorstellen die in aanmerking komen. Vervolgens kan iedereen stemmen via het internet om te bepalen welk voorstel uiteindelijk wordt gekozen: van 2 tot 30 september, op www.rug400.nl.

De drie onderzoeksvoorstellen zijn geformuleerd naar aanleiding van vragen die in het kader van het ‘400 dagen voor 400 vragen’-project zijn ingediend. Uit de bijna 300 vragen die zijn binnengekomen, heeft een speciaal samengestelde jury er zes geselecteerd. Op basis hiervan zijn drie onderzoeksvoorstellen geformuleerd, op het gebied van zorg, recht en energie (zie onder).

Promotiefilms

De drie onderzoeksvoorstellen worden toegelicht door de vragenstellers en de betrokken wetenschappers van de RUG met een korte promotiefilm. Wat is het belang van het onderzoek? Wat maakt het uniek? Zo proberen de betrokkenen het publiek te interesseren voor hun specifieke onderzoeksvoorstel.

Een kijkje in de keuken

Bij het wetenschappelijk onderzoek is niet alleen het resultaat waardevol, ook de weg daarnaar toe is belangrijk. Het publiek wordt van begin tot eind van het hele proces op de hoogte gehouden. Daarmee wil de RUG een kijkje in eigen onderzoekskeuken geven en laten zien wat de uitvoering van een dergelijk groot onderzoek inhoudt.

Verjaardagscadeau en publiekssteun

Het gekozen onderzoek – de Gift for Infinity – zal tijdens een gelijknamig publieksevenement zichtbaar zijn, maar ook tijdens andere onderdelen van het lustrum. Overheden en bedrijven die de jarige RUG een verjaardagscadeau willen geven, kunnen een bijdrage leveren aan de realisatie van het gekozen onderzoek. Ook het publiek kan natuurlijk deze zelfgekozen Gift for Infinity steunen. In Nederland is de RUG een voorloper op het gebied van fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De universiteit heeft speciaal hiervoor in 1996 het Ubbo Emmius Fonds opgericht.

400 dagen voor 400 vragen

Ter gelegenheid van haar 400ste verjaardag geeft de universiteit iedereen de kans om een vraag, probleem of goed idee voor te leggen aan een deskundige bij de RUG. Iedere vraag mag, elk onderwerp kan en alle vragen worden beantwoord. Het project ‘400 dagen voor 400 vragen’ loopt overigens nog steeds door. Nieuwe vragen blijven welkom en worden ook na 30 september behandeld. Meer informatie staat op www.rug400.nl.

Informatie: Els van den Berg, RUG400-lustrumcoördinator

Herstel van vertrouwen tussen rechtspraak en burger

Henk Buitjes viel het op dat in zaken tegen de Nederlandse overheid, deze overheid vaak door de rechtbank in het gelijk gesteld wordt. Is dit verbeelding? Blazen de media dit op? Hoe staat het eigenlijk met de onafhankelijkheid van de rechtspraak?

En Ben Schenk stelde de volgende vraag: “Ook scholieren die niets te maken hadden met de diefstal van examenvragen in Rotterdam moesten hun examen overdoen. Is dat rechtvaardig? Hoe kunnen we zorgvuldig omgaan met zowel de rechten van het individu als het collectief?

Prof.dr. Marc Hertogh, hoogleraar rechtssociologie, ziet met zijn onderzoeksgroep “Public Trust & Public Law” veel interessante mogelijkheden om deze vragen te beantwoorden met hun onderzoek naar de groeiende kloof tussen rechtspraak en samenleving. Volgens hem laten deze vragen zien dat het belangrijk is om bij het herstel van het vertrouwen in de rechtspraak niet alleen over, maar ook met burgers te praten. Als nieuw onderzoeksmiddel ontwikkelt hij een speciale app en een interactieve website, zodat iedereen via zijn mobiele telefoon aan het onderzoek kan meedoen. Hij gaat graag met zijn onderzoeksgroep op zoek naar de antwoorden.

Energietransitie op een duurzame manier in onze leefomgeving realiseren

Niels Bosman vraagt zich af waarom het zo lang duurt voordat we overgaan op duurzame energie en waarom het niet wat grootschaliger kan. Hij ziet het maar sporadisch.

Joost Halbertsma ziet dat de bouw het moeilijk heeft en dat de traditionele bouw bovendien voor veel afval zorgt. Hij vraagt zich af of we niet anders moeten gaan bouwen.

Dr. Anne Beaulieu, project manager Groningen Energy and Sustainability Programme (GESP), ziet met haar onderzoeksteam dat sommige energie-initiatieven in straten, dorpen en steden wel lukken en gaat daarom met inwoners van Noord-Nederland op zoek naar succesfactoren. Zij gaat graag met haar onderzoeksteam op zoek naar de antwoorden.

Actief oud is goud

Vragenstelster Monique van der Linden zag haar moeder verpieteren en dacht: “Is dat mijn voorland? Als ik heel oud word, wil ik er nog iets toe doen! Dat zie je toch ook in andere culturen!”

Karin van der Schee werkt in een welzijnsorganisatie en constateert dat hun werk steeds vaker op schouders van vrijwilligers komt. Vanwege de kosten, maar ook omdat de samenleving anders over zorg gaat denken. Zij vraagt zich af wat straks de rol van professionals en vrijwilligers in de zorg is.

Onderzoeker prof.dr. Ronald Stolk, hoogleraar klinische epidemiologie, ziet met zijn onderzoeksteam dat mensen steeds langer gezond blijven als ze actief blijven deelnemen in de maatschappij. Actief oud is goud! Maar hoe houden we ouderen actief? Daarom gaat hij na hoe we kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij, ook op latere leeftijd. Het motto is: Oud worden is zilver, voor elkaar zorgen is goud! Hij wil uitzoeken wat bepaalt of iemand vrijwilligerswerk in de buurt wil doen. Wat moet dit voor een vrijwilliger opleveren? Hoe organiseert een instelling dit? Hij gaat graag met zijn onderzoeksteam op zoek naar de antwoorden.

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 16:26
printView this page in: English

Meer nieuws