Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNewsNews archive

Wiskundig socioloog Tom Snijders ontvangt Zweeds eredoctoraat

Prof.dr. Tom Snijders, hoogleraar Methodologie en Statistiek bij de RUG, ontvangt op vrijdag 30 september 2005 een eredoctoraat van de Universiteit van Stockholm in Zweden.

Tom Snijders is een internationaal vooraanstaand onderzoeker op het gebied van de statistische methoden in de gedrags- en maatschappijwetenschappen. Hij houdt zich vooral bezig met ontwikkeling en toepassing van statistische technieken die recht doen aan de complexiteit van sociale structuren. Zijn specialisaties zijn multiniveau-analyse en methoden voor sociale netwerkanalyse. De Universiteit van Stockholm wijst in de toekenning van het eredoctoraat op zijn werk op het terrein van sociale netwerken. Hij ontwikkelde modellen voor onder andere de omvattingsschatting van verborgen netwerken, die zijn toegepast om aantallen drugsgebruikers en daklozen te schatten, en voor het meten van sociaal kapitaal. Samen met medewerkers ontwikkelt hij sinds enige jaren methoden voor het analyseren van netwerkdynamiek, met toepassingen op onder andere vriendschapskeuze en sociale beïnvloeding bij rookgedrag, delinquentie en muzikale voorkeur.

Tom Snijders (Tilburg, 1949) studeerde cum laude af in de wiskundige statistiek aan de RUG en promoveerde er in 1981 cum laude op de dissertatie Asymptotic optimality theory for testing problems with restricted alternatives. In de periode 1981 – 1986 werkte Snijders als onderzoeker, universitair docent en universitair hoofddocent Toegepaste statistiek bij de vakgroep Econometrie van de RUG. In 1986 werd hij universitair hoofddocent bij de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, in 1989 werd hij tevens benoemd tot hoogleraar Wiskundige sociologie aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1992 is Snijders als hoogleraar verbonden aan de RUG. Ook is hij honorary senior fellow aan de University of Melbourne in Australië. Snijders is momenteel wetenschappelijk directeur van het ICS (Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology). Hij is redacteur van de wetenschappelijke tijdschriften Social Networks, Journal of Social Structure en Methodology.

Informatie:
prof.dr. T.A.B. Snijders, tel. (050) 363 61 88, e-mail t.a.b.snijders@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20