Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKioskCatching Innovation

NL Highest return on EU FP7 research funding 2007 - 2013

Higher education, research institutions, and the business sector in the Netherlands managed to secure nearly €3.4 billion in European funding in the period 2007 to 2013. That is almost one and a half times more than the Dutch contribution to EU budgets in this area, as reported by State Secretary for Education, Culture and Science, Mr Sander Dekker and Minister of Economic Affairs, Mr Henk Kamp, in their letter to the Dutch House of Representatives.

The Netherlands is the best performer of all EU Member States in terms of funding secured relative to the size of their economy. In FP7 a total budget of €52 billion was available. Of the nearly €3.4 billion in EU research funding acquired by the Netherlands over the last seven years, ERC funding on ground breaking ideas was relatively the most successful: no less than €700 million came from the European Research Council (ERC) which had a total budget of €7.6 billion. The University of Groningen was topping the Dutch ERC ranking list with the ERC Starting Grants (1,5 M€ per grant). To illustrate: almost half of the total FP7 in-come for our University in 2012 came from ERC funding.

For all the University of Groningen and UMCG projects, go to the FP7 projects book.

The overall success rate of Dutch applications for FP7 funding - 23%, as opposed to the European average of 17% - is testament to the quality of the research proposals submitted from the Netherlands. These financial results indicate that Dutch researchers and businesses are highly valued as international partners and fit well into the European Research Area and the European market for innovation products, processes, and services. Mr Dekker: “The Netherlands can be proud of its high standing.” Read the letter (only Dutch version), including infographics, particularly look at pages 5 and 6: see text below.

Figuur 1: Door Nederlandse onderzoekers verworven financiering per onderdeel van KP7 (2007-2013)
Figuur 1: Door Nederlandse onderzoekers verworven financiering per onderdeel van KP7 (2007-2013)
Figuur 2: Retourpercentage van Nederland per onderdeel van KP7 (2007-2013)
Figuur 2: Retourpercentage van Nederland per onderdeel van KP7 (2007-2013)
Figuur 3: Slaagkans van Nederlandse onderzoekers per onderdeel van KP7 (2013- 2013), uitgedrukt als het percentage van het aantal ingediende projecten die daadwerkelijk tot financiering hebben geleid.
Figuur 3: Slaagkans van Nederlandse onderzoekers per onderdeel van KP7 (2013- 2013), uitgedrukt als het percentage van het aantal ingediende projecten die daadwerkelijk tot financiering hebben geleid.

Een genuanceerd beeld van de hierboven geschetste observaties ontstaat als alle drie de figuren in samenhang worden bekeken en de positie van Nederland in wetenschaps- en technologiegebieden en sectoren wordt meegewogen. Zo lijkt de slaagkans bij de ERC weliswaar laag (figuur 3), maar heeft dit vooral te maken met de zeer sterke belangstelling uit heel Europa. Het retour van Nederland (figuur 1) is namelijk zeer hoog. Uit deze combinatie van gegevens valt af te leiden dat Nederlandse onderzoekers in de ERC zeer goed presteren. Het onderdeel ‘social sciences’ levert niet veel financiering op in absolute zin (figuur 1), maar het retourpercentage dat Nederlandse onderzoekers weten te realiseren is zeer hoog (figuur 2). De slaagkans is echter weer relatief klein (figuur 3). Hier speelt dat er een relatief grote gemeenschap van sociale wetenschappers in Nederland is, die succesvol probeert financiering te verwerven. Er zijn echter ook veel voorstellen die tot niets leiden.

Last modified:08 May 2018 11.15 a.m.