Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsKiosk

Care at home

Best Practice Alpha-Gamma Valorisatieconferentie, 8 december 2016, Tilburg
09 november 2016
Care at home
Care at home

Prof. Kees Ahaus over de maatschappelijke, financiële en psychische voordelen van professionele ziekenhuiszorg in de thuissituatie

Hoge klanttevredenheid

Eerdere ervaringen met Hospital at Home in het buitenland sterken het idee dat deze zorg ook in Nederland zou kunnen werken bij mensen met een cognitieve stoornis. Deze ziekenhuiszorg thuis zou moeten leiden tot minder opnames in het verpleeghuis, minder ongeplande heropnames in het ziekenhuis, lagere mortaliteit, beter functioneren en vooral hogere tevredenheid van patiënt en naasten. De best practice laat zien hoe Care at Home daadwerkelijk impact heeft op zorgvernieuwing in de maatschappij.                          

Prof. Kees Ahaus behandelt een interventie om zware COPD patiënten thuis te coachen door een gespecialiseerd verpleegkundige teneinde de patiënt meer zelfredzaam te maken, naar een b-tere conditie te brengen, en zo heropnames te voorkomen. Hij laat zien dat de financiële prikkels in de zorg niet altijd zorgen dat de juiste zorg op de juiste plaats geleverd wordt, en hij betoogt dat een afspraak over shared savings bij zorgvernieuwing zou kunnen helpen.

Op de conferentie spreken vanuit de Rijksuniversiteit Groningen:

  • Prof. Dr. Ir. Kees Ahaus, hoogleraar Healthcare Management aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij directeur van het Centre of Expertise van deze faculteit: Healthwise.
  • Maaike Pouw, arts-onderzoeker (specialisatie interne geneeskunde, geriatrie) bij het UMCG Zij doet promotie-onderzoek naar Hospital at Home.
Prof dr. Kees Ahaus en Maaike Pouw, MSc.
Prof dr. Kees Ahaus en Maaike Pouw, MSc.

Meer informatie

  • Speerpunt Healthy Ageing van de Rijksuniversiteit Groningen
  • Voor meer informatie over valorisatiebeleid en –activiteiten kunt u contact opnemen met de afdeling Research & Valorisation
Laatst gewijzigd:21 november 2019 10:41

Meer nieuws