Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Assessing gross motor function, functional skills, and caregiver assistance in children with cerebral palsy (CP) and cerebral visual impairment (CVI)

Promotie:Dhr. A. (Masoud) Salavati
Wanneer:14 juni 2016
Aanvang:11:00
Promotors:prof. dr. C.P. (Cees) van der Schans, B. Steenbergen
Copromotors:A. Waninge, E.A.A. Rameckers
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Medische Wetenschappen / UMCG

Beter begrip impact visuele problemen op kinderen met Cerebrale Parese

Kinderfysiotherapeut Masoud Salavati onderzocht welke invloed ‘hogere visuele waarnemingsproblemen’ (dat wil zeggen blindheid of slechtziendheid waarvan de oorzaak in de hersenen ligt) hebben op onder andere de motorische ontwikkeling van kinderen met Cerebrale Parese (CP), ook wel spasticiteit genoemd. Hij vergeleek daarvoor welke zorg deze kinderen krijgen in verhouding met kinderen zonder visuele problemen. Ook ging hij na of gangbare motorische tests een goede graadmeter zijn om te laten zien wat de kinderen motorisch gezien kunnen.

CP ontstaat meestal tijdens de zwangerschap of de bevalling. Bij CP is er sprake van een stoornis in het hersendeel voor spreken en bewegen waardoor spieren niet goed kunnen samenwerken en de spierspanning niet goed is. Behalve motorische problemen zoals spasmen zijn er ook vaak stoornissen van het gezichts- en spraakvermogen en het gehoor, leermoeilijkheden en is er dikwijls een achterstand in de ontwikkeling. Door de visuele problemen kunnen functioneringsproblemen in het dagelijks leven ontstaan, maar ook problemen in het gedrag en in de motorische ontwikkeling. Salavati onderzocht hoe de zorg voor kinderen met CP én ‘hogere visuele problemen’ verbeterd kan worden. Hij deed dat door na te gaan hoe zulke problemen door (al dan niet aantoonbare) hersenschade beter kunnen worden herkend en begrepen.

Salavati concludeert onder andere dat visuele problemen de motorische ontwikkeling van kinderen met CP nog verder vertragen. Twee veelgebruikte tests om de motorische ontwikkeling in kaart te brengen, de PEDI-NL en de GMFM-88, onderschatten volgens hem het functioneren van de kinderen. De promovendus maakte voor beide tests een supplement zodat ze de motorische ontwikkeling van kinderen met CP en hogere visuele problemen beter kunnen meten. Ook ontwikkelde en testte hij samen met deskundigen uit het veld twee nieuwe motorische screeningsinstrumenten speciaal voor deze doelgroep. Deze ‘CVI-MQs’ bleken in de praktijk goed te werken.

Masoud Salavati (1964) studeerde fysiotherapie en werkte aansluitend als (kinder)fysiotherapeut, sinds 1997 bij Koninklijke Visio in Haren. In 2002 voltooide hij de studie kinderfysiotherapie en in 2011 de masteropleiding kinderfysiotherapie van de AVANSplus Hogeschool in Breda. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Hanzehogeschool Groningen en onderzoeksinstituut SHARE van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door de Stichting Novum in Huizen.