Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Symptom onset and treatment in acute myocardial infarction

Promotie:Dhr. K.D.E. (Karim) Mahmoud
Wanneer:03 december 2014
Aanvang:16:15
Promotor:prof. dr. J.L. (Hans) Hillege
Copromotors:B.J.G.L. de Smet, dr. M.W.N. Nijsten
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Medische Wetenschappen / UMCG
Symptom onset and treatment in acute myocardial infarction

Hartaanval vaker ’s ochtends, hartinfarct dan wel kleiner 

Een hartaanval komt 30% vaker voor in de ochtenduren dan op basis van toevalligheden verwacht mag worden. Wel is een hartinfarct ‘s ochtends vaak kleiner dan wanneer deze ’s nachts optreedt. Verder, omdat een hartaanval vaak eerder begint dan wanneer de patiënt klachten meldt, is het zaak om de tijd tot de behandeling zo kort mogelijk te houden. Dat zijn enkele uitkomsten van het promotieonderzoek van Karim Mahmoud.

In 2012 zijn naar schatting 39.000 mensen in Nederland overleden aan hart- en vaatziekten, van wie 10.000 aan ‘ischemische hartziekten’. Dat zijn hartklachten door onvoldoende bloedtoevoer naar de hartspier, veroorzaakt door een vernauwing of afsluiting van een of meerdere kransslagaders. Mahmoud onderzocht wanneer hartinfarcten het vaakst optreden, wanneer ze gerapporteerd worden door de patiënt zelf, en wat de invloed is van de tijd tot de behandeling en de wijze van behandelen op de uitkomsten.

Mahmoud ontdekte dat een hartaanval niet alleen vaker voorkomt in de ochtenduren, maar dan ook gemiddeld 19% kleiner is dan een infarct dat ’s nachts optreedt. Hij baseert dit laatste op de gegevens van 6.799 patiënten met een hartaanval die in Groningen of Zwolle een dotterbehandeling ondergingen. Het is verder volgens de promovendus erg belangrijk dat ambulancepersoneel op basis van het hartfilmpje juist inschat of er sprake is van een volledige of gedeeltelijke afsluiting van de kransslagader, waardoor patiënten direct naar het juiste ziekenhuis (met of zonder dotterfaciliteiten) kunnen worden vervoerd. In 15% van de gevallen bleek de diagnose ‘volledige afsluiting’ niet goed gesteld te zijn, waardoor patiënten soms alsnog naar een ander ziekenhuis moesten worden vervoerd.

Karim Mahmoud (1987) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Division of Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota (Verenigde Staten). Het onderzoek werd gefinancierd door het UMCG in de vorm van een MD/PhD-traject (Junior Scientific Masterclass). Mahmoud werkt als arts-assistent op de afdeling cardiologie van het Thoraxcentrum, onderdeel van het Erasmus MC Rotterdam.