Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Linguistic probes into human history

Promotie:Dhr. F. Manni
Wanneer:06 juli 2017
Aanvang:16:15
Promotors:prof. dr. ir. J. (John) Nerbonne, S. Bahuchet
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Letteren
Linguistic probes into human history

Taalkundige proeven in de menselijke geschiedenis

Het proefschrift van Franz Manni omvat vijf reeds gepubliceerde artikelen en een studie die binnenkort verschijnt. Daarin heeft hij taalkundige methoden onderzocht, getoetst en gebruikt om linguïstische variëteiten te classificeren op basis van steekproeven die bestaan uit lexicale items. De gerapporteerde studies hebben betrekking op de classificatie van Nederlandse variëteiten uit Nederland, talen en dialecten uit Spanje, Bantu-variëteiten uit Gabon, Tanzania en ten slotte Turkse en Indo-Iraanse talen die gesproken worden in Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan. Binnen een multidisciplinair perspectief dat gericht is op het verschaffen van een hoger niveau van antropologische synthese wordt de taalkundige diversiteit gebruikt als proxy voor de culturele verschillen van de overeenkomstige populaties en wordt vervolgens vergeleken met de variabiliteit van familienamen (hun aantal, frequentie en geografische verdeling) of met genetische verschillen die gebaseerd zijn op moleculaire kenmerken in het DNA. Met betrekking tot dat laatste kan de analyse van familienamen migraties zichtbaar maken die mogelijk in historische tijden hebben plaatsgevonden, en kunnen we regio's onderscheiden die veel immigranten hebben ontvangen die wegtrokken uit demografisch stabieler gebleven regio's. Manni vermoedt dat dergelijke migratiepatronen dialect- en taalcontact hebben beïnvloed. Dit is een nieuw perspectief van waaruit we de effecten van migratie op taalverandering kunnen onderzoeken.

Franz Manni verrichtte zijn onderzoek aan de Faculteit der Letteren.