Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

How urban green spaces relate to health and well-being

The interplay between green space attachment, perceived quality and affordance
Promotie:Mw. Y. Zhang
Wanneer:29 juni 2017
Aanvang:14:30
Promotor:prof. dr. A.E. (Agnes) van den Berg
Copromotors:dr. ir. T. (Terry) van Dijk, dr. ir. S.G. (Gerd) Weitkamp
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Ruimtelijke Wetenschappen
How urban green spaces relate to health and well-being

Toegankelijk en bruikbaar groen levert bijdrage aan welzijn en gezondheid buurtbewoners

Beleidsmakers moeten juist de kwaliteit van de groene ruimte meewegen in hun beslissingen, in plaats van alleen normen te stellen voor het minimale oppervlak aan buurtgroen. Dat stelt Yang Zhang op basis van haar proefschrift, waarin zij aantoont dat toegankelijkheid en bruikbaarheid van buurtgroen positief samenhangt met de waargenomen kwaliteit van de groene ruimte. Het is belangrijk dat ontwerpers proberen de verbondenheid van buurtbewoners met de groenvoorziening te verbeteren, zodat groene ruimtes daadwerkelijk kunnen uitgroeien tot plekken die een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van de gemeenschap.

Groen in de stad kan een significante bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn. Dat positieve effect werd vooral toegeschreven aan het oppervlak aan groene ruimte. Binnen het dichtbebouwde stedelijke landschap is doorgaans echter weinig gelegenheid om in aanraking te komen met groene ruimte, omdat die nu eenmaal beperkt voorhanden is. Dat vormt een uitdaging voor beleidsmakers en ontwerpers, die de stedelijke groene ruimte zeer efficiënt moeten gebruiken om de positieve invloed op gezondheid en welzijn optimaal te benutten. Daarom onderzocht Zhang de mechanismen die ten grondslag liggen aan de relatie tussen stedelijk groen en haar positieve invloed op de gezondheid, en in de specifieke aspecten van de groene ruimte die deze positieve effecten veroorzaken. Zij baseerde haar studie op empirisch onderzoek in Nederland en China.

Zie ook het persbericht van 30 november 2015: Buurtgroen gezonder als het makkelijk toegankelijk en bruikbaar is

http://www.rug.nl/news-and-events/news/archief2015/nieuwsberichten/buurtgroen-gezonder-als-het-makkelijk-toegankelijk-en-bruikbaar-is