Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Place branding in strategic spatial planning

An analysis at the regional scale with special reference to Northern Portugal
Promotie:Dhr. E.H. (Eduardo) da Silva Oliveira
Wanneer:31 maart 2016
Aanvang:16:15
Promotor:prof. dr. G. de Roo
Copromotor:G.J. Ashworth
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Ruimtelijke Wetenschappen
Place branding in strategic spatial planning

Place branding binnen de strategische ruimtelijke planning

Eduardo da Silva Oliveira onderzocht de daadwerkelijke en potentiële rol van ‘place branding’ als instrument van de strategische planningsbenadering, specifiek op het regionale niveau. Hij verkende de theoretische verbanden tussen place branding  en strategische ruimtelijke planning en identificeerde de lacunes in de place branding-literatuur. Het proefschrift draagt bij aan de theoretische verfijning en ontwikkeling van die literatuur. Tegelijkertijd draagt het proefschrift bij aan het instrumentenpalet van de strategische planningsbenadering en ruimtelijke strategievorming, derhalve versterkt het de fundamenten voor een vernieuwing van strategische ruimtelijke planning.

Da Silva Oliveira onderzocht het belang van een region branding-initiatief als instrument geïntegreerd in de bredere strategische ruimtelijke planning. Daarvoor gebruikte hij  de noordelijke regio van Portugal, één van de vijf NUTS II-regio’s op het vaste land, als casestudie. Zijn doel was om bij te dragen aan het academisch debat en de praktijk van regional branding  door het bediscussiëren van de relevantie en effectiviteit in het ondersteunen van ruimtelijk-economische en sociaal-ruimtelijke herschikking middels het vormgeven van duidelijke voorziene, geaccordeerde en realistische toekomstbeelden voor plaatsen, zoals regio’s.

Place branding, als instrument van strategische ruimtelijke planning, staat los van de corporate branding en marketingbenaderingen die nog altijd het discours beheersen, stelt Da Silva Oliveira in zijn proefschrift. Dat doet hij zonder het belang van het vertalen van mainstream methodes van business en corporate branding te ondermijnen, in plaats daarvan benadrukt hij de waarde en effectiviteit van een meer geografisch en ruimtelijke ordeningsperspectief in place branding.

Eduardo da Silva Oliveira verrichtte zijn onderzoek bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Het onderzoek werd gefinancierd door de Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugal). Da Silva Oliveira werkt tegenwoordig als postdoc aan het Swiss Federal Research Institute-WSL.