Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Elke stap is een volgende

Een narratief-biografisch onderzoek naar levenslang en levensbreed leren in de gevorderde beroepspraktijk van beeldende kunstenaars
Promotie:drs. L.H.M.P. (Leo) Delfgaauw
Wanneer:10 oktober 2017
Aanvang:11:00
Promotors:prof. dr. B.P. (Barend) van Heusden, R. Smilde
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Letteren
Elke stap is een volgende

Oudere kunstenaars bewijzen dat artistieke praktijk levenslang leren is

De artistieke praktijk van beeldend kunstenaars kan beschouwd worden als een proces van levenslang en levensbreed leren. Dat concludeert Leo Delfgaauw die onderzoek verrichtte naar de beroepspraktijk van gevorderde beeldend kunstenaars in Nederland.  Het besef dat al het leren biografisch leren is, dient volgens Delfgaauw fundament en leidraad voor het kunstonderwijs te zijn.

In de kunstwereld is er over het algemeen veel interesse voor jonge talenten. Maar hoe ligt dit voor oudere kunstenaars? Vaak worden ze vergeten en soms worden ze ontdekt. Delfgaauws onderzoek gaat uit van vragen over de beroepspraktijk van gevorderde beeldend kunstenaars in Nederland. Achttien kunstenaars vertellen over hun artistieke praktijk en over hun loopbaan. Hun verhalen vormen de basis van een onderzoek waarin de artistieke praktijk vooral als een voortgaand leerproces wordt beschouwd. Door alles wat ze maken, leren kunstenaars immers telkens weer bij. Zo bouwen ze ervaring, kennis en inzicht op. Maar feitelijk bouwen ze ook hun identiteit op. Iedere kunstenaar profileert met zijn of haar werk zich zelf. Dit ‘zelf’ is een belangrijk begrip omdat het in essentie altijd sociaal is: ook een kunstenaar is geen geïsoleerd individu, maar juist een sociaal persoon die zich enkel kan profileren in de uitwisseling met anderen. Vanuit dit perspectief is het interessant om te bekijken hoe de artistieke praktijk functioneert en hoe kunstenaars zich hierover uitspreken. En vooral ook welke betekenis leeftijd en ouder worden hierbij hebben. Artistieke praktijk, leren en ouder worden zijn met elkaar verweven tot één rijk patroon van persoonlijke ontwikkeling. Het ‘zelf’ zet voortdurend stappen waaruit weer nieuwe richtingen worden gevonden. Elke stap is dus een volgende… De levensloop van kunstenaars, hun ouder worden en zelfprofilering vormt een bron van inspiratie en voorbeelden voor anderen.

Leo Delfgaauw is docent-onderzoeker bij het  Kenniscentrum Kunst & Samenleving aan de Hanzehogeschool. Na de promotie is er aansluitend een programma met opening van de  tentoonstelling die bij Delfgaauws promotie hoort op locatie Praediniussingel van Academie Minerva. Van dit proefschrift geeft het Mondriaan Fonds binnenkort ook een essay-versie uit.