Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaPromoties

Interactive instruction for students with intellectual disabilities

Enhancing independent learning
Promotie:drs. H. Blik
Wanneer:12 oktober 2017
Aanvang:11:00
Promotor:E.G. Harskamp
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Interactive instruction for students with intellectual disabilities

Door meer interactiviteit in de instructie gaan leerlingen in het praktijkonderwijs zelfstandiger werken

In het Nederlandse voortgezet onderwijs gaan moeilijk lerende leerlingen naar het praktijkonderwijs (PrO). Een vooronderzoek toont aan dat 58% van de PrO-docenten hun leerlingen individueel begeleid en dat 42% groepsinstructie geeft. De leerlingen krijgen vaak onderwijs volgens de methode ‘voordoen en na laten doen’. Ze hoeven daarbij weinig na te denken en begrijpen zo de leerstof niet goed. Ze blijven vaak lang afhankelijk van de docent. Dit proefschrift wil laten zien dat groepsinstructie en individuele begeleiding kunnen worden verbeterd.

Het eerste experiment toont hoe groepsinstructie interactiever kan worden. De helft van de docenten heeft een praktische opdracht uitgelegd en er vragen over gesteld (directe instructie). De andere helft heeft vanaf het begin naar de ideeën/oplossingen van de leerlingen gevraagd en daarop voortgebouwd (strategie-instructie). Na strategie-instructie werden de opdrachten met meer begrip en zelfstandigheid door de leerlingen uitgevoerd en waren ze kwalitatief beter.

Wordt er individuele instructie toegepast, dan kan een aangepaste vorm van video-instructie het onderwijs verbeteren. In het tweede experiment heeft een groep leerlingen telkens twee keer naar een videofilm over een complexe praktische opdracht gekeken. Een andere groep kreeg dezelfde videofilm één keer te zien met de opdracht de beelden de tweede keer aan een ander uit te leggen. Die laatste groep begreep de opdrachten beter en was beter in staat om de opdrachten zelfstandig te maken.

Tot slot laat het proefschrift zien dat door training en coaching de docenten hun leerlingen actiever kunnen laten meedenken en meepraten. Door meer interactiviteit in de instructie gaan leerlingen aanzienlijk zelfstandiger werken.