Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaPromoties

I speak, thus I belong?

The role of second language proficiency in immigrants’ integration in the host society
Promotie:C.Y. (Coby) van Niejenhuis, PhD
Wanneer:09 oktober 2017
Aanvang:14:30
Promotors:prof. dr. S. (Sabine) Otten, prof. dr. A. (Andreas) Flache, prof. dr. M.P.C. (Greetje) van der Werf
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
I speak, thus I belong?

Veel verschillen bij immigranten in het verwerven van de taal van het gastland

Verondersteld wordt vaak dat het leren van de taal van het gastland een sleutelfactor of zelfs voorwaarde is voor integratie van immigranten. Promovenda Coby van Niejenhuis deed een eerste langlopende studie bij drie groepen immigranten om te kijken of dit inderdaad zo is: sociaal geïsoleerde immigranten, kinderen van immigranten (tieners) en tijdelijke hoger opgeleide immigranten (expats). Zij concludeert dat immigranten verschillen in de mate waarin ze de tweede taal verwerven en in de mate waarin de toegenomen taalvaardigheden samengaan met een hogere mate van culturele integratie. Het blijkt dat alleen voor de tijdelijke immigranten het verwerven van de tweede taal samengaat met een hogere mate van culturele integratie.

Achtergrondkenmerken die van belang zijn bij de sociaal geïsoleerde immigranten uit het onderzoek waren onder andere leeftijd ten tijde van migratie en vaardigheid in de moedertaal. Geslacht en migratiemotief bleken niet relevant te zijn.

Verder vond Van Niejenhuis bewijs voor het belang van multiculturele persoonlijkheidskenmerken. Alleen bij tijdelijke immigranten met een hoge mate van ‘sociaal initiatief’ ging de Nederlandse taalverwerving samen met een positieve verandering in attituden ten opzichte van Nederland. Interessant is ook dat ze voor tijdelijke immigranten met een hoge score op het multiculturele persoonlijkheidskenmerk ‘openheid’ een positieve verandering vond in attituden ten opzichte van het gastland ongeacht de vooruitgang die ze maakten in hun tweede taalvaardigheid.

Coby van Niejenhuis deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Onderwijskunde van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen i.s.m. de afdelingen Sociologie en Sociale psychologie. Zij is onderzoeker en docent bij Sociologie en gaat verder met dit onderzoek.