Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Anxiety and Depression: Family Matters

Offspring risk and resilience, prevention and treatment
Promotie:Mw. H. Festen
Wanneer:01 juni 2017
Aanvang:12:45
Promotor:prof. dr. P.J. (Peter) de Jong
Copromotor:prof. dr. M.H. (Maaike) Nauta
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Anxiety and Depression: Family Matters

Meer kans op angst- en stemmingsstoornissen bij kinderen van wie de ouder zijn eigen opvoeding als emotioneel verwaarlozend heeft ervaren

Angst- en stemmingsstoornissen zijn ernstige, veel voorkomende aandoeningen, die een grote impact kunnen hebben op iemands functioneren. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat kinderen een groter risico lopen op het ontwikkelen van angst - en stemmingsstoornissen als een ouder last heeft van een angst- of stemmingsstoornis. De verschillende studies in het proefschrift van Helma Festen onderzoeken verschillende aspecten van preventie, risicofactoren voor het ontwikkelen van angst- en stemmingsstoornissen bij kinderen en factoren die behandeluitkomsten kunnen beïnvloeden.

Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat ouders met psychische klachten ambivalent staan tegenover preventieve zorg en onderzoek daarnaar voor hun kinderen. Ouders geven aan wel behoefte te hebben aan informatie voor en over hun kinderen, over risicofactoren en opvoeden als je zelf met psychische klachten kampt. Daarnaast rapporteren hulpverleners ook een gebrek aan aandacht voor kinderen van patiënten. Het beschikbaar maken van informatie over risico- en beschermende factoren bij kinderen van patiënten, over opvoeden met psychische klachten en over ouder-kind factoren zou een belangrijke eerste stap kunnen zijn in het vergroten van het draagvlak voor (verder onderzoek naar) preventieve interventies voor ouders en kinderen.

Bij kinderen van patiënten lijkt de kans op het zelf ook ontwikkelen van angst of depressie groter wanneer die ouder zijn eigen opvoeding als emotioneel verwaarlozend heeft ervaren en er sprake is van impliciete negatievere zelf-associaties. Bij kinderen met meerdere risicofactoren die de kans op een angst- of stemmingsstoornis vergroten, lijken sterkere negatieve zelf-associaties nog geen rol te spelen. Wel rapporteren deze kinderen minder optimisme en meer pessimisme. De kans op een effectieve angstbehandeling voor kinderen neemt toe, wanneer moeders aangeven minder somber en angstig in het leven te staan en wanneer moeders emotioneel warm opvoeden.

Helma Festen is GZ-psycholoog bij GGZ Drenthe. Haar onderzoek werd gefinancierd door ZonMW.