Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Prediction of outcome following mild traumatic brain injury

From care to recovery
Promotie:Mw. M.E. (Myrthe) de Koning
Wanneer:11 oktober 2017
Aanvang:16:15
Promotors:prof. dr. J. van der Naalt, prof. dr. J.M. (Joke) Spikman
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Medische Wetenschappen / UMCG
Prediction of outcome following mild traumatic brain injury

Niet alleen de ernst van het ongeval is bepalend hoe patiënten met hersenletsel herstellen

In Nederland worden jaarlijks zo’n 85.000 mensen op de spoedeisende hulp gezien met een traumatisch hersenletsel. De meerderheid hiervan betreft patiënten met een licht traumatisch hersenletsel. De meeste patiënten herstellen vlot en zonder restproblemen, maar een deel kan nog jarenlang klachten ervaren.

In dit proefschrift werd een grote groep patiënten met licht traumatisch hersenletsel onderzocht. Hieruit bleek onder andere dat de ernst van het ongeval niet alleen bepalend is hoe patiënten herstellen. Ook de manier waarop patiënten omgaan met en zich aanpassen aan de gevolgen van het trauma zijn van belang voor het herstel. In het proefschrift wordt bepleit dat de huidige selectie voor nazorg op de polikliniek onafhankelijk moet zijn de ziekenhuisopname van een patiënt, zodat de patiënt die niet werden opgenomen niet uit het oog worden verloren. Er werd ook in het bijzonder gekeken naar de patiënten tussen 18-65 jaar, om de factoren die van invloed zijn op de werkhervatting te onderzoeken. Hieruit bleek dat er door het jaar heen een verandering in het patroon van werkhervatting ontstaat, en dat patiënten het werk hervatten ondanks het rapporteren van klachten. Deze klachten, samen met tekenen van psychologische belasting kunnen helpen voorspellen welke patiënten meer risico lopen op een problematische werkhervatting.

Om een adequate nazorg voor alle patiënten te garanderen is het dan ook van essentieel belang mogelijke problemen in de omgang met de gevolgen van het ongeval vroeg te signaleren.