Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Parents' adjustment to cancer in children

Promotie:drs. B.J. Wijnberg-Williams
Wanneer:27 november 2017
Aanvang:16:15
Promotor:prof. dr. H.B.M. (Harry) van de Wiel
Copromotor:J.E.H.M. Hoekstra-Weebers
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Medische Wetenschappen / UMCG

Groot deel van de ouders van een kind met kanker lijkt zich psychisch goed aan te passen

Het doel van dit proefschrift is inzicht verwerven in de manier waarop ouders de diagnose en behandeling van kanker bij hun kind verwerken. De mate waarin ouders psychisch lijden en hun vermogen om met deze ervaring om te gaan wordt onderzocht door hun psychosociale aanpassing gedurende een periode van vijf jaar te vervolgen. De studieopzet is prospectief en longitudinaal met vier meetpunten: van tijdstip van diagnose tot vijf jaar na diagnose.

Ouders vulden vragenlijsten in over psychologische distress, symptomen en angst; coping; sociale steun; huwelijkse tevredenheid en communicatie binnen het huwelijk. Informatie over sociodemografische en ziektegerelateerde variabelen werd ook gevraagd.

Op basis van onze bevindingen tekent zich het volgende beeld af: een groot deel van de ouders lijkt zich goed aan te passen aan het feit dat een van hun kinderen kanker heeft gehad. Echter, een significant groter percentage (27%) ouders dan in de normale populatie (15%) heeft last van psychische distress op klinisch verhoogd niveau vijf jaar na diagnose.

De in deze studie onderzochte variabelen verklaarden het psychologisch functioneren van ouders vijf jaar na diagnose in beperkte mate. Vervolgonderzoek zou zich op andere dan deze factoren moeten richten, bijvoorbeeld op persoonlijkheidskenmerken en ’positive adaptive qualities’, zoals hoop en het beschikken over en ontwikkelen van veerkracht.

In de klinische praktijk zou het regelmatig screenen op psychische distress en zorgbehoefte van ouders nuttig kunnen zijn om tijdig die ouders op te sporen die mogelijk baat zullen hebben bij een psychosociale interventie en die daar ook voor openstaan.