Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Functional somatic symptoms in adolescence and young adulthood

Personal vulnerabilities and external stressors
Promotie:I.J. (Irma) Bonvanie
Wanneer:30 november 2016
Aanvang:16:15
Promotors:prof. dr. J.G.M. (Judith) Rosmalen, prof. dr. A.J. (Tineke) Oldehinkel
Copromotor:dr. K.A.M. (Karin) Janssens
Waar:Doopsgezinde Kerk
Faculteit:Medische Wetenschappen / UMCG
Functional somatic symptoms in adolescence and young adulthood

Somatische symptomen onder jongeren niet te herleiden tot één stressvolle levensgebeurtenis 

Stressvolle levensgebeurtenissen zijn voor veel jongeren met medisch onvoldoende verklaarde symptomen niet de enige of belangrijkste factor voor het ontstaan van deze klachten. Dat stelt Irma Bonvanie in haar onderzoek naar ‘functioneel somatische symptomen’(FSS), oftewel lichamelijke symptomen onder jongeren waarvoor geen duidelijke lichamelijke of psychologische oorzaak gevonden kan worden. De promovenda vindt verder dat in de behandeling niet het type klacht, maar het type patiënt centraal moet staan. Bonvanie maakte voor haar onderzoek gebruik van de gegevens van 2230 adolescenten en jongvolwassenen (49% mannen en 51% vrouwen) die deelnamen aan het TRAILS-onderzoek

Om beter te begrijpen waardoor functioneel somatische symptomen onder jongeren ontstaan, onderzocht Bonvanie, samen met collega’s van het UMCG, wat de invloed is van perfectionisme, slaapproblemen en stressvolle levensgebeurtenissen op het ontstaan van FSS. Ook analyseerde ze de effectiviteit van psychologische behandelingen voor FSS in een systematische studie van eerder onderzoek, een zogenoemde review.

Bonvanie concludeert dat perfectionisme jongeren gevoeliger maakt voor het ontwikkelen van FSS. Voor slaapproblemen geldt dat ze jonge vrouwen kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van spier- en gewrichtspijnen, maar niet voor het ontwikkelen van hoofd- en buikpijn. Stressvolle levensgebeurtenissen voorspelden verschillende typen FSS, vooral wanneer jongeren leden aan een depressie of angststoornis. Maar opvallend genoeg bleken vooral levensgebeurtenissen die niets te maken hadden met ziekte, en niet bijvoorbeeld het hebben van een ernstig zieke ouder, verantwoordelijk te zijn voor de toename van FSS.

De systematische review toonde aan dat psychologische behandeling van functioneel somatische klachten kan helpen om kinderen weer naar school te krijgen. Bonvanie benadrukt echter dat de deelnemers aan de onderzoeken en de onderzochte behandelingen in de studies sterk verschilden waardoor niet goed verklaard kon worden waarom de ene therapie beter werkt dan de andere. Wel concludeert zij dat psychologische behandelingen waarschijnlijk effectiever kunnen zijn wanneer ze meer toegespitst worden op persoonlijke kwetsbaarheden.

Irma Bonvanie (1989) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek binnen de afdeling Psychiatrie en onderzoeksinstituut SHARE van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Bonvanie werkt nu als arts op de afdeling Kindergeneeskunde van het Martini Ziekenhuis Groningen.