Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. R.A.M. Meijer: Business cases en ICT intensieve overheidsprojecten

Wanneer:ma 28-04-2014 om 14:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. R.A.M. Meijer

Proefschrift: Business cases en ICT intensieve overheidsprojecten

Promotor(s): prof.dr. H.G. Sol

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Nieuwe aanpak voor grote ICT-projecten binnen de Rijksoverheid

Rob Meijer onderzocht de opzet en het gebruik van businesscases voor grote, ICT-intensieve projecten binnen de Rijksoverheid. Hij onderscheidt in zijn proefschrift de volgende knelpunten: onduidelijkheid over de inhoudelijke opzet van een businesscase, het niet langer actualiseren en gebruiken van de businesscase na het gebruik voor initiële besluitvorming, het onvoldoende betrekken van alle stakeholders tijdens het gehele project of programma, en het ontbreken van batenmanagement. Vervolgens formuleert Meijer een nieuwe aanpak: de M-index© voor businesscases.

Deze index bestaat uit een proces voor het periodiek waarderen van businesscases aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. De nieuwe aanpak is in de praktijk getoetst. Daaruit blijkt dat de vier genoemde knelpunten door de geraadpleegde deskundigen in de toetsgroepen inderdaad worden gezien als de vier belangrijkste problemen bij het gebruik van businesscases. Bovendien blijkt dat de M-index© bij het oplossen vier de knelpunten goed scoort.

Rob Meijer (1970) studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit, Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht en Theoretische Economie aan de London School of Economics. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

printView this page in: English