Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. P. Boahin: Competency-Based Training (CBT) in higher education - Towards an implementation in Ghanaian polytechnics

Wanneer:do 27-03-2014 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. P. Boahin

Proefschrift: Competency-Based Training (CBT) in higher education - Towards an implementation in Ghanaian polytechnics

Promotor(s): prof.dr. W.H.A. Hofman

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Vijf onderwijsprogramma’s op technische scholen in Ghana verbeterd

Ontwikkelingen zoals de globalisering van de economie, de herstructurering van industrieën en nieuwe beleidsinitiatieven van regeringen hebben de druk op het hoger beroepsonderwijs opgevoerd om veranderingen door te voeren in de onderwijs- en leermethodes. De formulering en toepassing van vaardigheidsstandaarden, gedefinieerd vanuit curricula die zijn gebaseerd op het zogenaamde ‘competency-based training principe’ (CBT), zijn maatregelen die een grote rol kunnen gaan spelen in het verhogen van het niveau van vaardigheden, het terugbrengen van de werkloosheid, het intensiveren van de productiviteit en het realiseren van internationale competitiviteit. Zo zijn de curricula aangepast van vijf onderwijsprogramma’s van polytechnische scholen in Ghana, gebaseerd op competentiegericht onderwijs. Dit zijn pilots, maar zij kunnen zeker richtinggevend zijn voor de herziening van andere curricula.

De resultaten van het onderzoek van Peter Boahin tonen aan dat onderwijsprogramma’s waarin een studentgerichte leermethode werd gehanteerd een significant effect hebben op de verwerving van beroeps-gerelateerde vaardigheden. Voorts trof hij ook een sterke en statistisch significante relatie aan tussen de verwerving van beroepsgerelateerde vaardigheden en betrokkenheid vanuit de industrie, wat overeenkomt met de resultaten van eerdere studies. In tegenstelling tot de verwachting, gebaseerd op eerder onderzoek, kon hij niet aantonen dat geslacht een statistisch significant effect had op de verwerving van beroeps-gerelateerde vaardigheden. Vooropleiding had echter wel een significant effect op de verwerving van beroeps-gerelateerde vaardigheden, hoewel hier geen bewijs voor werd geleverd vanuit de verschillende onderwijsprogramma’s. Voorts waren de vaardigheden verworven door studenten die onderwijs volgden in instellingen voor beroeps- en technisch onderwijs van een hoger niveau.

Peter Boahin (Ghana, 1967) deed zijn promotieonderzoek bij de Lerarenopleiding van de RUG.

printView this page in: English