Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. W.E. Kupers: Socially situated learning in individual music lessons

Wanneer:ma 17-03-2014 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. W.E. Kupers

Proefschrift: Socially situated learning in individual music lessons

Promotor(s): prof.dr. P.L.C. van Geert

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Leerling-docent interactie in het muziekonderwijs

Ontwikkelingspsychologe Elisa Kupers volgde anderhalf jaar lang een groep van 8 viool- en cellodocenten en 38 van hun beginnende leerlingen. Kupers analyseerde de interacties tussen docent en leerling door middel van video-opnames van de lessen. Verder vulden de ouders en leerlingen vragenlijsten en een ‘oefendagboek’ in, hielden de docenten een logboek bij van de doelen waaraan in de les gewerkt was, en werden de docenten na afloop van het onderzoek geïnterviewd. Door de interactie tussen leerling en docent in het hier en nu als uitgangspunt te nemen verkreeg Kupers meer kennis over de ‘bouwstenen’ van de leerprocessen over langere termijn, bijvoorbeeld de coregulatie van autonomie en variabiliteit binnen de leerling-docent interactie. De interactie tussen leerling en docent legt niet alleen de basis voor het aanleren van nieuwe vaardigheden, maar is ook van belang voor de motivatie van de leerling op de langere termijn.

Elisa Kupers deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de RUG. Zij combineert een aanstelling als postdoc aan de Universiteit van Bremen met een functie als universitair docent aan de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen.

printView this page in: English