Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. N.W. Boomstra: Read all about it! Parental beliefs, interaction trajectories, and language use of Antillean families involved in "More languages, more opportunities"

Wanneer:ma 03-03-2014 om 15:00
Waar:Martinikerk, Franeker

Promotie: mw. N.W. Boomstra

Proefschrift: Read all about it! Parental beliefs, interaction trajectories, and language use of Antillean families involved in "More languages, more opportunities"

Promotor(s): prof.dr. P.L.C. van Geert

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Taalvaardigheid van Antilliaanse peuters verbetert bij voorlezen

Nienke Boomstra onderzocht de resultaten van het taalinterventieprogramma ‘Meer Taal, Meer Kans’ dat vanaf 2009 is uitgevoerd in Leeuwarden en Rotterdam. De interventie was gericht op het door middel van voorlezen aanleren van vaardigheden van Antilliaanse moeders om de taalontwikkeling van peuters te stimuleren in zowel het Papiaments als het Nederlands.

Boomstra concludeert dat de voorleesopvattingen van de deelnemende Antilliaanse moeders positief zijn en slechts op een paar onderdelen minder positief dan die van een contrastgroep van hoogopgeleide Nederlandse moeders. Wat betreft de tweetaligheid valt op dat de meeste gezinnen een voorkeur hadden voor de Nederlandse taal, terwijl de interventie een tweetalig karakter had.

Boomstra vond statistische relaties tussen de hoeveelheid deelname in de interventie, positieve interactie en het aandeel van het kind in het gesprek. Ook bleek dat kinderen uit gezinnen met meer huisbezoeken meer lexicale diversiteit toonden. Hoewel beperkingen met betrekking tot de context en het onderzoeksontwerp ernstige gevolgen hadden voor de interpretatie, blijkt wel dat het onderzoek interessante combinaties van groeps- en procesgegevens opgeleverd heeft. Dit kan toegepast kan worden in diverse (interventie)omgevingen.

Nienke Boomstra (Terschelling, 1984) deed haar promotieonderzoek, als medewerker bij de Fryske Akademy, bij de afdeling Psychologie, Onderzoekschool VNOP. Het werd gefinancierd door de Gemeente Leeuwarden en de Gemeente Rotterdam.

printView this page in: English