Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. A. Samarina: Monetary policy strategies: abandonment, adoption, and performance

Wanneer:do 27-02-2014 om 14:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. A. Samarina

Proefschrift: Monetary policy strategies: abandonment, adoption, and performance

Promotor(s): prof.dr. J. de Haan

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Aard van het financiële systeem beïnvloedt keuze voor monetaire beleidsstrategie

De keuze van een monetaire beleidsstrategie is een belangrijk onderwerp binnen de beleidsvorming van centrale banken. Omdat landen doorgaans niet vasthouden aan één bepaalde monetaire strategie, maar van tijd tot tijd veranderen, onderzocht Anna Samarina wat de keus voor deze strategie beïnvloedt en wat de mogelijke macro-economische gevolgen zijn van dergelijke keuzes. Zij analyseerde twee monetaire beleidsstrategieën: ‘monetary targeting’ en ‘inflation targeting’.

De bevindingen van Samarina suggereren dat landen met geliberaliseerde, gedereguleerde, ontwikkelde, en ‘gedollariseerde’ financiële systemen de strategie van monetary targeting eerder achter zich zullen laten. Bovendien beïnvloedt het heersende wisselkoersregime de kans om monetary targeting op te geven afhankelijk van het niveau van kapitaalmobiliteit.

Samarina onderzocht ook welke economische, fiscale, externe, financiële, en institutionele factoren de waarschijnlijkheid beïnvloeden dat inflation targeting wordt aangenomen. De resultaten in haar proefschrift suggereren dat landen met lage inflatie, hoge productie en wisselkoersvolatiliteit, een systeem van flexibele wisselkoersen en vrij lage overheidsschuld eerder inflation targeting zullen aannemen.

De promovenda verschaft tevens aanvullende informatie over de factoren achter het aannemen van inflation targeting. De uitkomsten suggereren dat er een structurele verandering in economische en institutionele karakteristieken optreedt in de periode vóór en na de adoptie. Inflatie speelt de meest prominente rol; het effect van inflatie op de kans dat inflation targeting wordt aangenomen wordt zwaar overschat in het model waarin de periode na de adoptie is meegenomen vergeleken met het model zonder deze periode. Oftewel, het opnemen van de periode na adoptie in de empirische analyse van het aannemen van inflation targeting leidt tot vertekende uitkomsten.

Tot slot analyseerde Samarina de effecten van inflation targeting op inflatie. Inflation targeting heeft geen significant effect op inflatie in ontwikkelde landen, terwijl het inflatie significant verlaagt in opkomende economieën en ontwikkelingslanden. Echter, het uitsluiten van landen met hoge inflatie van de laatste groep versterkt de negatieve invloed van inflation targeting. Bovendien zijn de uitkomsten gevoelig voor de keuze van het adoptietijdstip.

Anna Samarina verrichtte haar onderzoek bij de afdeling Global Economics and Management van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

printView this page in: English