Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. F.M. Wulfert: In vivo endothelial cell and neutrophil responses to shock

Wanneer:ma 10-02-2014 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. F.M. Wulfert

Proefschrift: In vivo endothelial cell and neutrophil responses to shock

Promotors(s): prof.dr. G. Molema, prof.dr. J.G. Zijlstra, prof.dr. M.M.R.F. Struys

Faculteit: Medische Wetenschappen

Functie endotheel in ernstig orgaanfalen verder ontrafeld

Na een ernstig ongeval kunnen patiënten die veel bloed verloren hebben, steeds beter behandeld worden. Maar complicaties door meervoudig orgaanfalen (MOF) blijven een groot risico. Wetenschappers weten dat het endotheel, een beschermende laag cellen aan de binnenkant van onze bloedvaten, een belangrijke rol speelt in MOF. Francis Wulfert ging in haar promotieonderzoek na wat er precies gebeurt in de endotheelcellen tijdens het optreden van shock.

Wulfert stelt voorop dat MOF veroorzaakt wordt door ongecontroleerd gedrag van de bloedvatwandcellen van de kleinste bloedvatcellen in de organen. Deze endotheelcellen vormen de binnenste bekleding van onze bloedvaten en zijn de grens tussen bloed en weefsel. Ze hebben belangrijke functies, zoals het reageren op ontstekingscellen en het reguleren van de balans tussen stolling en antistolling. Ook heeft het endotheel invloed op de bloeddruk en het transport van zuurstof en voedingsstoffen door de cellen. Als ergens in het lichaam een grote bloeding optreedt, reageren de endotheelcellen in andere organen daar ook op. Wulfert verzamelde in onderzoek in muismodellen meer gegevens over het gedrag van endotheelcellen tijdens shock.

De promovenda concludeert dat al heel vroeg tijdens een verbloedingsshock activatie plaatsvindt van endotheelcellen in de microregulatie in organen. Bovendien neemt het aantal ontstekingscellen in de weefsels toe tijdens de shock en na het toedienen van vocht. Wel blijkt het patroon van endotheelactivatie per orgaan te verschillen. Toekomstige therapieën moeten volgens haar rekening houden met deze verschillen en gericht zijn op het in balans brengen van het endotheel.

Francis Wulfert (Heerhugowaard, 1974) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdelingen Anesthesiologie, Pathologie en Medische Biologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door het UMCG. Wulfert werkt als anesthesioloog in het UMCG.

printView this page in: English