Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie A.P. Prince: Motivation: how to tame the elephant in the classroom? A study aimed at understanding motivation and testing the effect of interventions on the motivation of students in pre-vocational education

Wanneer:do 26-06-2014 16:00 - 17:00
Waar:Aula

Hoe leerkrachten hun leerlingen kunnen motiveren

Recente berichten in de media wezen weer op het gebrek aan motivatie om te leren van Nederlandse leerlingen. Hierin worden de leerkrachten vaak aangewezen als degenen die de leerlingen moeten motiveren of gemotiveerd moeten houden. Veel docenten worstelen met de vraag wat ze hieraan kunnen doen. Arnout Prince deed hier onderzoek naar. Hij concludeert dat als leerkrachten samenwerken om een zo goed mogelijke pedagogische interactie met leerlingen te bewerkstelligen en die leerkrachten daarin gesteund worden door onder meer de schooldirectie, dit kan leiden tot langdurige positieve effecten op de motivatie van de leerlingen.

Prince testte twee interventiemethoden onder VMBO-leerkrachten. Een combinatie van het aanleren van leerstrategieën met het optimaliseren van de pedagogische relatie tussen de leerkracht en de leerling bleek een positief effect te hebben op de motivatie van de leerlingen. Wanneer leerkrachten studenten leren plannen en evalueren, maar ook met collega’s overleggen over hoe ze hun lesgeven kunnen instellen op individuele behoeftes van leerlingen, heeft dit, zelfs op lange termijn, een positief effect op de motivatie van de leerlingen.

Prince laat verder zien dat het veranderen van het onderwijs geen simpele opdracht is. Een enkele docent kan geen langdurige verandering teweegbrengen. Doordat in het onderwijs vanaf meerdere niveaus invloed uitgeoefend wordt op de leerkrachten, is het belangrijk dat nieuwe, succesvolle aanpakken, bijvoorbeeld om de motivatie van leerlingen te stimuleren, met stevig draagvlak onder alle betrokkenen ingevoerd worden alvorens ze op lange termijn kunnen werken.

Arnout Prince voerde zijn promotieonderzoek uit bij de afdeling Orthopedagogiek van de RUG, gefinancierd door NWO.

printView this page in: English