Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie F.J. Krijnen: Impious renewal. The Holocaust and Jewish American fiction after postmodernism

Wanneer:do 19-06-2014 10:00 - 11:00
Waar:Aula

Recente Joods-Amerikaanse romans geen voorbeelden van historische en morele ongevoeligheid

Hoewel het engagement van recente Joods-Amerikaanse fictie met de Holocaust op het eerste gezicht onorthodox, oneerbiedig en misschien zelfs respectloos lijkt, zijn deze romans helemaal niet ingegeven door historische of morele ongevoeligheid. De speelse en ‘oneerbiedige’ relatie van deze fictie tot de Holocaust dient juist om ons begrip van de wereld te vernieuwen en terug te vorderen. Dat concludeert Joost Krijnen op basis van zijn promotieonderzoek.

De Holocaust wordt vaak beschouwd als onvoorstelbaar en onrepresenteerbaar, en daarom hebben veel schrijvers en critici deze geschiedenis met een zekere eerbied en ontzag benaderd. De laatste jaren echter heeft een nieuwe generatie Joods-Amerikaanse auteurs heel andere manieren ontwikkeld om over de Holocaust te schrijven. Auteurs als Michael Chabon, Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss en Nathan Englander benaderen deze geschiedenis gewoonlijk op zeer speelse en komische wijze, en schrijven vaak fantastische vertellingen die schijnbaar zonder scrupules de historische werkelijkheid negeren. Bovendien proberen ze de Holocaust over het algemeen te begrijpen vanuit nadrukkelijk hedendaagse en Amerikaanse gezichtspunten.

Op het eerste gezicht kunnen deze recente Joods-Amerikaanse romans en verhalen over de Holocaust erg oneerbiedig lijken. Joost Krijnen suggereert echter dat ze niet beschouwd moeten worden als flagrante voorbeelden van historische en morele ongevoeligheid. Door ze te plaatsen in verscheidene culturele en intellectuele contexten betoogt Krijnen dat deze oneerbiedige ficties de Holocaust benaderen op manieren die trachten nieuwe betekenis aan het verleden te geven voor hedendaagse generaties. Bovendien laat het zien dat deze pogingen nauw samenhangen met een zoektocht naar nieuwe manieren om Joods-Amerikaanse identiteit tot uitdrukking te brengen en tegelijkertijd om voorbij de steeds duidelijkere problemen van het postmodernisme te geraken.

Joost Krijnen studeerde American Studies en deed de research master Literary and Cultural Studies. Hij verrichtte zijn onderzoek bij het onderzoeksinstituut ICOG, aan de Faculteit der Letteren.

printView this page in: English