Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie Mw. H. Dekker: Teaching and learning professionalism in medical education

Wanneer:wo 18-06-2014 12:00 - 13:00
Waar:Aula

Lijn professionele ontwikkeling verdiept geneeskundeonderwijs

Eeuwenlang leerden geneeskundestudenten op een informele manier van hun docenten wat professionele normen en waarden zijn. Deze manier van werken is sterk afhankelijk van de docent-student relatie en sluit inmiddels niet meer goed aan op de complexe beroepspraktijk waarin studenten terecht komen. UMCG-onderzoeker Hanke Dekker concludeert dat een in het onderwijs vervlochten leerlijn ‘professionele ontwikkeling’ studenten kan helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het ontwikkelen van professioneel gedrag en erop te reflecteren.

Uit de literatuur blijkt dat er drie verschillende, en elkaar deels overlappende, perspectieven zijn op professionaliteit: professionaliteit als individuele eigenschap, als interpersoonlijke kwaliteit en als maatschappelijk begrip. Ook zijn onderwijskundigen het erover eens dat je professioneel gedrag het beste leert in de praktijk (‘situated learning’), en wel door reflectie op het eigen gedrag, door docenten die als rolmodel fungeren en door ondersteuning van medestudenten.

In een speciaal ontwikkelde onderwijslijn bracht Dekker deze onderwijskundige uitgangspunten samen. Ze bestudeerde de ervaringen van studenten die gedurende twee jaar 45 intervisiebijeenkomsten bijwoonden, waarin ze leerden reflecteren op hun ervaringen uit de klinische praktijk. Ook het gedrag van de docenten op de werkvloer werd hierbij expliciet belicht, net als de grijze kanten van het ‘dokteren’, zoals bijvoorbeeld collegialiteit, loyaliteit en fouten maken.

Dekker ontdekte dat de intervisiegroepjes een geschikte setting zijn voor het ontwikkelen van professioneel gedrag. De bijeenkomsten blijken daarnaast ook een veilige context te zijn om misdragingen in de docent-studentrelatie te bespreken. Opvallend genoeg verschillen studenten en docenten van mening welk gedrag onprofessioneel is. Zo ervaren niet alle studenten opmerkingen van begeleiders met een seksuele ondertoon als ongepast, terwijl docenten toleranter zijn voor flirten zonder woorden op de werkvloer. Omdat er blijkbaar geen eenduidige gedragscodes gelden, raadt Dekker aan om docenten en studenten bewust te maken van het feit dat de grenzen van professioneel gedrag per persoon verschillen.

Hanke Dekker (1966) studeerde Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij het Onderwijsinstituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door het UMCG. Dekker werkt als hoofddocent Ondersteuning en kwaliteitszorg in het UMCG.

printView this page in: English