Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie H. Brouwer: The electrophysiology of language comprehension. A neurocomputational model

Wanneer:do 26-06-2014 17:00 - 18:00
Waar:Aula

Bekende modellen van taalbegrip onderuitgehaald

Ongeveer tien jaar geleden stuitten onderzoekers die gebruik maken van elektro-encefalografie (EEG) op resultaten die leken te wijzen op een ‘Semantische Illusie’ bij het begrijpen van taal: zinnen die qua betekenis vreemd zijn, maar verder grammaticaal correct, hadden geen effect op de aan betekenis gerelateerde N400 component in het EEG signaal, maar juist op de aan structuur gerelateerde P600 component. Op basis van deze bevindingen zijn er maar liefst vijf nieuwe modellen van taalverwerking voorgesteld. Al deze modellen claimen dat er niet een enkele verwerkingsroute, maar twee of meer verwerkingsroutes zijn binnen het taalverwerkingssysteem, waarvan bij één route de structuur van een zin volstrekt niet van belang is, maar enkel de betekenis van de woorden waaruit de zin bestaat. In zijn proefschrift laat Harm Brouwer zien dat er een veel simpelere uitleg is voor de 'problematische' bevindingen en toont hij met computersimulaties aan dat deze alternatieve uitleg alle relevante data kan verklaren.

Harm Brouwer voltooide de research master Behavioural and Cognitive Neurosciences aan de RUG. Hij verrichtte zijn onderzoek bij het onderzoeksinstituut CLCG, aan de Faculteit der Letteren.

Zie verder een persbericht over Brouwers onderzoek dat verscheen n.a.v. een publicatie in Brain Research: Moeilijke tijden voor modellen van taalbegrip

printView this page in: English