Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie Mw. H.K. Kikkert:Minor neurological dysfunction in healthy children born at term. Evidence for a sex-specific significance

Wanneer:ma 17-03-2014 17:00 - 18:00
Waar:Aula

Kinderen van moeders die snel stress ervaren, hebben meer kans om een niet-optimaal zenuwstelsel te ontwikkelen. Dat is één van de conclusies van Hedwig Kikkert in haar promotieonderzoek. Het welzijn van de moeder blijkt los te staan van de neurologische ontwikkeling van het kind, net als stress en welzijn van de vader. Deze resultaten laten zien dat stress bij de moeder voor de geboorte waarschijnlijk al een biologisch effect heeft op de hersenen van het kind. Kikkert stelt voorop dat er de afgelopen jaren steeds meer aandacht is voor lichte neurologische disfuncties (MND). MND wordt vaak pas opgemerkt als het kind naar school gaat. Het kan zich uiten in motorische problemen zoals coördinatieproblemen en problemen met de fijne motoriek, maar ook in een lagere IQ en gedragsproblemen. De promovenda onderzocht of stress en welzijn van de ouders gerelateerd is aan het ontstaan van MND bij gezonde zuigelingen. Daarvoor onderzocht ze 206 gezonde baby’s. Ook ging Kikkert, in onderzoek onder 341 gezonde 9-jarigen, na of er een verband kan worden aangetoond tussen MND, IQ, cognitie en gedrag. Tot slot was ze geïnteresseerd in eventuele verschillen tussen jongens en meisjes met MND. Kikkert concludeert onder andere dat stress bij de moeder de neurologische ontwikkeling van het kind beïnvloedt. Meisjes die meerdere milde neurologische stoornissen hebben, bleken bovendien ook kwetsbaar voor het ontwikkelen van gedragsstoornissen. Deze resultaten kunnen helpen om eventuele problemen eerder op te sporen en behandelen. Hedwig Kikkert (geboorteplaats, geboortejaar) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Neurologie, sectie Kinderneurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd middels een MD/PhD-traject van het UMCG. Kikkert werkt in het Hagaziekenhuis in Den Haag.

printView this page in: English