Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie Mw. J.M.H. Joosten: Defining risk factors associated with renal and cognitive dysfunction. Recognizing factors influencing outcome

Wanneer:wo 26-03-2014 17:00 - 18:00
Waar:Aula

Medicatiefouten door nierfalen voorkomen met alarmeringssysteem Het Elektronische Patiënten Dossier of een vergelijkbaar systeem waarin verschillende zorgverleners inzicht hebben in belangrijke patiëntgegevens kan de medicatieveiligheid van patiënten met een verminderde nierfunctie vergroten. Dat stelt Hanneke Joosten in haar promotieonderzoek. Ze baseert zich daarbij op een proef in Zwolle met een nieuwe automatische alarmeringsmethode voor deze patiëntengroep. Huisartsen, medisch specialisten en apothekers zijn enthousiast. Joosten stelt voorop dat mensen met een verminderde nierfunctie kwetsbaar zijn, onder andere voor bijwerkingen van medicijnen. Zij onderzocht of een alarmeringssysteem, waarbij de eigen apotheker een seintje kreeg wanneer bij iemand een nierstoornis was vastgesteld, hielp om het aantal medicatiefouten te verminderen. De proef was onderdeel van haar onderzoek naar overlappende risicofactoren voor het ontwikkelen van een slechtere functie van de hersenen en/of nieren. De promovenda testte de automatische alarmeringsmethode onder inwoners van Zwolle in de periode 2009-2010. In die periode werd bij ruim 25 duizend Zwolse inwoners de nierfunctie getest. Van die groep bleken 1.369 mensen een verminderde nierfunctie te hebben. De apotheker kreeg hierover automatisch een seintje en ging vervolgens na of er medicatie-aanpassingen noodzakelijk waren in het licht van de verminderde nierfunctie. In 15% van de gevallen was dat het geval, vooral bij ouderen die veel verschillende medicijnen gebruikten. Wanneer de apotheker contact opnam met de voorschrijvend arts, ging die in ruim 2/3 van de gevallen akkoord met het nieuwe medicatievoorstel. Zowel de huisartsen als de medische specialisten gaven aan dat ze zich door dit project meer bewust zijn geworden van de verhoogde kans op medicatieproblemen bij nierfalen. Hanneke Joosten (1980) studeerde Geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Interne Geneeskunde (Nefrologie en Ouderengeneeskunde) van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken Zwolle (Diabetes Kenniscentrum). Het onderzoek werd door deze twee partijen gefinancierd. De titel van Joostens proefschrift luidt: “Defining Risk Factors associated with Renal and Cognitive Dysfunction”.

printView this page in: English