Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie L.D. de Jong:Contractures and hypertonia of the arm after stroke. Development, assessment and treatment

Wanneer:ma 03-03-2014 17:00 - 18:00
Waar:Aula

Veel mensen die door een beroerte een verlamde arm hebben gekregen, kunnen deze arm blijvend niet meer gebruiken. Lex de Jong ontdekte in zijn promotieonderzoek dat rekhoudingen, die herstelbelemmerende functiestoornissen (zoals spierverkortingen en verhoogde spierspanning) moeten voorkomen, de afname van de bewegingsmogelijkheid van de verlamde arm niet kunnen tegengaan. Dat maakt volgens hem de vraag naar nieuwe, effectieve behandelmethodes urgent. Lex de Jong voerde een cohortstudie uit om te bepalen welke patiënten hypertonie ontwikkelen. Dit is een verhoogde spierspanning, die door een gebrek aan spierontspanning tot schouderpijn kan leiden. Hij concludeert dat dat met 42% (volgens een meting onder vijftig patiënten na zes maanden) een aanzienlijke groep is. Ook blijkt het goed mogelijk te zijn om binnen 48 uur na een beroerte te voorspellen welke patiënten tot deze risicogroep behoren. Een sombere conclusie uit twee gerandomiseerde effectstudies die De Jong uitvoerde, is dat rekhoudingen die spierverkorting en hypertonie moeten voorkomen, niet effectief blijken te zijn, zelfs niet wanneer ze gecombineerd worden met gelijktijdige elektrostimulatie – het toedienen van kleine stroomstootjes aan de armspieren. De promovendus benadrukt dat de negatieve uitkomsten het vinden van nieuwe, effectieve behandelmethodes voor deze vaak vergeten doelgroep des te belangrijker maakt. Lex de Jong (Dokkum, 1971) studeerde Fysiotherapie aan de Hanzehogeschool van Groningen en behaalde zijn masters diploma aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door Fonds NutsOhra, de Phelps Stichting voor Spastici en Stichting Beatrixoord Noord-Nederland. De Jong is verbonden als docent aan de Academie voor Gezondheidsstudies, opleiding Fysiotherapie van de Hanzehogeschool Groningen.

printView this page in: English