Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. B.H. Bosker: Pitfalls in traditional and innovative hip replacement surgery

Wanneer:wo 18-12-2013 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. B.H. Bosker

Proefschrift: Pitfalls in traditional and innovative hip replacement surgery

Promotor(s): prof.dr. S.K. Bulstra

Faculteit: Medische Wetenschappen

Patiënten met metaal-op-metaal heupprothese jaarlijks onderzoeken

Patiënten die zijn behandeld met een metaal-op-metaal heupprothese moeten jaarlijks worden onderworpen aan een poliklinisch onderzoek, waarbij de staat van de prothese en het omliggende weefsel middels echografie, MRI of CT-scan in beeld moet worden gebracht. Dat stelt Bart Bosker in zijn promotieonderzoek. Zijn onderzoek laat zien dat er bij zulke protheses veel vaker pijnlijke zwellingen (pseudotumoren) voorkomen dan tot nu toe werd gedacht.

Na het plaatsen van een heupprothese kunnen verschillende complicaties ontstaan, zoals instabiliteit, verhoogde slijtage of verminderde bewegingsvrijheid van de prothese. Al deze complicaties hangen samen met een verkeerde positie van de cup – het onderdeel dat de ‘kom’ vervangt bij de totale heupprothese. De cup wordt meestal handmatig geplaatst door een chirurgisch orthopeed door zijn ‘timmermansoog’ te gebruiken. Op basis van een onderzoek onder tweehonderd patiënten toont Bosker aan dat deze techniek een hoge mate van onnauwkeurigheid laat zien, met dikwijls (omstreeks 30%) verkeerd geplaatste cups tot gevolg. Volgens hem verdient computernavigatie in de toekomst de voorkeur.

In het tweede deel van zijn onderzoek richtte Bosker zich op de problemen rondom metaal-op-metaal prothesen. Hij ontdekte dat bij dat type prothese veel vaker pseudotumoren voorkomen (rond 35%-40% in twee patiëntengroepen) dan tot nu toe bekend was. Tevens is er een verhoogde kans op vroeg materiaalfalen door een specifiek corrosieproces, uniek voor de onderzochte prothese. Dat pleit volgens hem voor een goede, jaarlijkse controle van patiënten met een metaal-op-metaal prothese.

Bart Bosker (Groningen, 1974) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Orthopedie, traumatologie in de Isala klinieken te Zwolle en participeerde in Onderzoeksinstituut SHARE van het UMCG. Het onderzoek werd onder andere gefinancierd door het Anna Fonds, Noref, Nederlandse Orthopedische Vereniging, RUG, SHARE en het UMCG. Bosker werkt als fellow orthopedie in de Sint Maartens Klinieken te Nijmegen.

printView this page in: English