Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. H.W. Bouma: The routed inventory pooling problem

Wanneer:do 12-12-2013 om 14:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. H.W. Bouma

Proefschrift: The routed inventory pooling problem

Promotor(s): prof.dr. R.H. Teunter

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Bedrijven gebaat bij vaste route langs voorraadpunten

Het gebruik van een vaste route langs voorraadpunten om voorraadniveaus te balanceren, leidt niet tot een grote kostenstijging in vergelijking met het balanceren van voorraadniveaus via een willekeurige route. Een vaste route is gunstig voor bedrijven, aangezien het telkens opnieuw vinden van een goede route om tot een herverdeling te komen zeer tijdrovend is. Bovendien worden in de praktijk vaak meerdere producten tegelijkertijd herverdeeld en is het niet wenselijk om voor elk product een andere route te volgen. Bedrijven doen er dus goed gaat vaste routes te gebruiken voor herverdeling. Dat concludeert promovendus Harmen Bouma.

In ‘supply chains’ komt een groot deel van de kosten voort uit voorraden en transport. Daarom wordt veel onderzoek gedaan naar technieken en concepten die de voorraad- en transportkosten helpen te verlagen. Twee populaire onderzoeksgebieden zijn Inventory Routing, dat gericht is op het vinden van optimale routes langs voorraadpunten, en Inventory Pooling, waarbij artikelen tussen voorraadpunten gedeeld worden om de totale voorraadniveaus en -kosten te minimaliseren. Bouma beschouwt in zijn proefschrift een gecombineerd ‘Inventory Pooling and Routing’-probleem. Vanwege de complexiteit van dat probleem veronderstelt hij dat voorraden alleen gedeeld kunnen worden door een vaste route te gebruiken.

Omdat er geen resultaten bekend zijn over dit ‘Routed Inventory Pooling’-probleem, start Bouma met een voorraadmodel dat één artikel en één periode beschouwt, met twee of drie detailhandelaren. Gedurende de periode kunnen de voorraadniveaus eenmalig gebalanceerd worden. Bouma leidt exacte uitdrukkingen af voor de kosten en vindt enkele interessante analytische resultaten. Hij vergelijkt de uitkomsten van een uitgebreide numerieke studie met benchmark instanties waarin voorraden niet gedeeld worden of waar geen sprake is van een vaste route als artikelen worden herverdeeld. Daarnaast wordt een Dynamisch Programmering-model beschreven, waarin voorraden op meerdere momenten kunnen worden herverdeeld. De belangrijkste bevinding is dat de vaste route een goed alternatief vormt voor de situatie zonder routebeperkingen, omdat de meeste kostenvoordelen van het delen van voorraad worden benut. Dat is met name het geval als de transportkosten niet te groot zijn.

Harmen Bouma studeerde Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveert bij de vakgroep Operations aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Bouma werkt tegenwoordig als managementconsultant bij Bain & Company.

printView this page in: English