Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. J.M. Holwerda: EU regulation of cross-border carbon capture and storage. Legal issues under the directive on the geological storage of CO2 in the light of primary EU law

Wanneer:ma 18-11-2013 om 11:00

Promotie: dhr. J.M. Holwerda, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: EU regulation of cross-border carbon capture and storage. Legal issues under the directive on the geological storage of CO2 in the light of primary EU law

Promotor(s): prof.mr.dr. M.M. Roggenkamp, prof.dr. H.H.B. Vedder

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Gemeenschappelijk Europese strategie voor transport en opslag CO2 bepleit

In 2009 was de Europese Unie (EU) een van de eerste regio’s ter wereld om regelgeving specifiek gericht op de toepassing van CO2- afvang en -opslag (CCS) in het leven te roepen. Marijn Holwerda analyseert in zijn proefschrift het Europese regulatoire kader voor CCS. Hij concludeert dat potentiële juridische belemmeringen voor de grensoverschrijdende toepassing van CCS in de EU grotendeels ondervangen lijken te worden door de relevante bepalingen in de Europese verdragen. Wel verdient het aanbeveling om een gemeenschappelijke Europese strategie voor het transport en de opslag van CO2 te ontwikkelen.

Vanuit de groeiende noodzaak voor CCS-projecten om de grenzen van EU-lidstaten te overschrijden, heeft Holwerda een aantal potentiële juridische belemmeringen voor de grensoverschrijdende toepassing van CCS in de EU geïdentificeerd. Vervolgens wordt de interactie van deze juridische belemmeringen met Europese milieu-, mededingings- en vrij verkeer-bepalingen onderzocht om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre deze belemmeringen daadwerkelijk de grensoverschrijdende toepassing van CCS in de EU zouden kunnen bemoeilijken. Daarbij komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde, variërend van de toegang van derde partijen tot CCS-infrastructuur tot de vereiste samenstelling van de afgevangen CO2-stroom.

In antwoord op de gestelde hoofdvraag, concludeert Holwerda dat de meeste van de gesignaleerde potentiële juridische belemmeringen de grensoverschrijdende toepassing van CCS in de EU niet significant zullen bemoeilijken. De relevante bepalingen in de Europese Verdragen lijken de gesignaleerde problemen grotendeels te ondervangen. Wel doet Holwerda aanbevelingen om een gemeenschappelijke Europese strategie voor het transport en de opslag van CO2 te ontwikkelen, waarin ook aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van transport- en opslaginfrastructuur die door marktpartijen uit verschillende EU-lidstaten kan worden gebruikt.

Marijn Holwerda studeerde Rechtsgeleerdheid en European law aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de Groningen Graduate School of Law en bij het Groningen Centre of Energy Law, Faculteit Rechtsgeleerdheid. Holwerda werkt nu als juridisch medewerker (legal counsel) bij Gasunie Transport Services, de beheerder van het Nederlandse hogedrukgaspijpleidingennetwerk.

printView this page in: English