Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. A.J. Knol: Decision enhancement for sourcing & sharing in the Dutch government

Wanneer:ma 11-11-2013 om 14:30

Promotie: dhr. A.J. Knol, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Decision enhancement for sourcing & sharing in the Dutch government

Promotor(s): prof.dr. H.G. Sol

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Oplossing voor complexe besluitvorming bij samenvoegen en uitbesteden facilitaire diensten Rijksoverheid

Het samenvoegen van overeenkomstige dienstonderdelen (‘insourcing’) of het uitbesteden van diensten (‘outsourcing’) is gangbare praktijk in organisaties als de Rijksoverheid. Een voorbeeld van insourcing is SSC P-Direkt, dat de salarisadministratie en HR-diensten voor meerdere ministeries verzorgt. Het realiseren van beoogde kostenbesparingen bij ‘sourcen en sharen’ blijkt echter vaak een grote uitdaging. Verwachte voordelen worden regelmatig niet behaald vanwege complexe en risicovolle besluitvorming. Arjan Knol presenteert in zijn proefschrift een oplossing voor dat probleem: een ‘decision enhancement studio’ als virtuele omgeving waarin mensen, processen en technologie samengebracht worden om samenwerking te verbeteren en besluitvormingsalternatieven te analyseren.

Deze studio brengt mensen, processen en technologie bij elkaar om gezamenlijk sourcing en sharing-scenario’s te analyseren op basis van de financiële, stakeholder en ‘best and worst practices’-perspectieven. Dat blijkt een goede manier om uitdagingen op het gebied van inrichting, stakeholderweerstand en machtsstrijd het hoofd te bieden. Tevens wordt voorkomen dat het wiel elke keer opnieuw moeten worden uitgevonden. Knol paste de methode toe in drie casussen bij de Rijksoverheid en vond overwegend positieve resultaten met betrekking tot de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de studio. In zijn proefschrift beschrijft hij zeven voorwaarden voor succesvolle inzet van de studio. Het proefschrift is tevens een naslagwerk voor sourcing en sharing-professionals.

Arjan Knol studeerde Business & ICT aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag, in opdracht van de Directeur-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.

printView this page in: English