Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. I.J.A.L.M. Devriendt: Swifterbant stones. The neolithic stone and flint industry at Swifterbant (the Netherlands): from stone typology and flint technology to site function

Wanneer:do 14-11-2013 om 14:30

Promotie: mw. I.J.A.L.M. Devriendt, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Swifterbant stones. The neolithic stone and flint industry at Swifterbant (the Netherlands): from stone typology and flint technology to site function

Promotor(s): prof.dr. D.C.M. Raemakers

Faculteit: Letteren

Vindplaatstypes Swifterbantcultuur gevarieerder

Izabel Devriendt onderzocht de natuurstenen en vuursteen artefacten van de archeologische vindplaats Swifterbant. Haar onderzoek wijst onder andere uit dat er binnen het nederzettingsterrein van Swifterbant een grotere variabiliteit aan vindplaatstypes bestaat dan oorspronkelijk werd gedacht. De oeverwalvindplaatsen vormen een caleidoscopisch geheel waarin verschillende facetten van de prehistorische samenleving bijeenkomen in één groot nederzettingsgebied. Daar waar sommige vindplaatsen cruciaal blijken te zijn voor de voedselproductie, zijn andere fundamenteel anders en van belang voor het uitvoeren van specifieke activiteiten, zoals begrafenisrituelen.

Devriendts aandacht ging voornamelijk uit naar de neolithische bewoningsfase aan dit prehistorisch krekensysteem Swifterbant (ca. 4000 – 4300 v. Chr.) waar archeologische vondsten en andere bewoningsporen op verschillende oeverwallen en rivierduinen zijn aangetroffen. Na uitvoerige opgravingen in de jaren 1960 tot 1980 heeft het Nieuwe Swifterbant project (2005) een nieuw elan gegeven aan het onderzoek naar deze vindplaats die zijn naam gaf aan een prehistorische cultuur, de Swifterbantcultuur. Het belang van deze vindplaats is dan ook niet te onderschatten en verder onderzoek naar de lithische artefacten was hoognodig.

Izabel Devriendt studeerde archeologie aan de Universiteit Gent. Ze verrichtte haar onderzoek asl zelfstandig archeoloog via het Groningen Instituut voor Archeologie, afdeling Pre- en Protohistorie van Noordwest Europa, aan de Faculteit der Letteren.

printView this page in: English