Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. G. Blanke: The use and utility of international arbitration in European commission merger remedies. The nascence of supranational arbitration?

Wanneer:do 10-10-2013 om 16:15

Promotie: dhr. G. Blanke, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The use and utility of international arbitration in European commission merger remedies. The nascence of supranational arbitration?

Promotor(s): prof.dr. J.H. Jans

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Onderzoek handhaving verplichtingen op grond van fusiegoedkeuringsbeschikkingen EU

Gordon Blanke onderzocht de private handhaving van structurele en gedragsverplichtingen op grond van de voorwaardelijke fusiegoedkeuringsbeschikkingen die de Europese Commissie gedurende de periode 1992-2012 in het kader van haar fusiecontrole heeft genomen, met gebruikmaking van haar bevoegdheden op grond van de EU-Fusieverordening. Het onderzoek is gebaseerd op een groep van in totaal vijfenzestig fusiecontrolebeschikkingen, die elk een arbitrageverplichting kennen voor een snelle beslechting van eventuele geschillen die voortvloeien uit de implementatie van de onderliggende hoofdverplichtingen, op basis waarvan de Europese Commissie de fusie heeft goedgekeurd.

Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de fusiegoedkeuringsbeschikkingen van de EU die baat hebben bij een snelle beslechting van geschillen eerder gedragsverplichtingen dan structurele verplichtingen betreffen. Dit is te verklaren door het feit dat gedragsverplichtingen vaak de vorm aannemen van zogenaamde toegangsverplichtingen die derde-begunstigden na de fusie toegang bieden tot essentiële faciliteiten waar de gefuseerde entiteit de controle over heeft en die, als zodanig, per definitie enige vorm van monitoring op de middellange tot lange termijn vereisen. Een dergelijke monitoring wordt bereikt door ‘zelfhandhaving’ van de fusieverplichtingen door de markt, bijvoorbeeld door de derde-begunstigden zelf, die - op hun beurt - de bevoegdheid krijgen om hun toegangsrechten uit te oefenen met een beroep op de verplichting die opgenomen is in de oorspronkelijke fusiegoedkeuring. Blanke concludeert dat de unieke kenmerken van arbitrage over EU-fusieverplichtingen hun oorsprong vinden in de supranationale aard van de Europese Unie, die als zodanig aanleiding geeft tot een vorm van supranationale arbitrage, die op zijn beurt bijdraagt tot het ontstaan van de ‘supranationale arbiter’.

Gordon Blanke studeerde rechten aan de Universiteit van Luxemburg en Universiteit Robert Schumann. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

printView this page in: English