Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Oratie dhr. prof. dr. H.J. Paul: Ziektegeschiedenissen: de discursieve macht van secularisatieverhalen

Wanneer:di 24-09-2013 om 16:15

Oratie: dhr. prof. dr. H.J. Paul, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Ziektegeschiedenissen: de discursieve macht van secularisatieverhalen

Leeropdracht: Secularisatie Studies

Faculteit: Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen

Al sinds de achttiende eeuw doen secularisatieverhalen de ronde in het publieke domein: verhalen over afnemende godsdienstigheid, teruglopend kerkbezoek en tanende invloed van religieuze instituties. In zijn oratie bespreekt prof.dr. Herman Paul hoe zulke secularisatieverhalen met profijt bestudeerd kunnen worden.

Allereerst onderscheidt Paul drie fasen in het wetenschappelijke debat dat de afgelopen halve eeuw over ‘secularization narratives’ is gevoerd, toegespitst op de bijdrage die historici aan dit debat geleverd hebben. Vervolgens betoogt hij dat het tijd wordt voor een vierde fase, gefocust op wat de ondertitel van zijn rede de ‘discursieve macht’ van secularisatieverhalen noemt. Wat dit concreet betekent, zal hij uitleggen aan de hand van Ted Wickham en de Sheffield Industrial Mission in de jaren vijftig. Ten slotte betoogt hij dat dit type onderzoek niet uitsluitend academisch relevant is, maar ook nuttige inzichten oplevert voor, bijvoorbeeld, predikanten en kerkelijke werkers die in hun pastorale of missionaire praktijk met secularisatieverhalen worden geconfronteerd.

printView this page in: English