Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. H. Grutterink: Meta-perceptions in work teams. A multi-level model of antecedents and consequences of perceived expertise affirmation

Wanneer:do 26-09-2013 om 14:30

Promotie: mw. H. Grutterink, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Meta-perceptions in work teams. A multi-level model of antecedents and consequences of perceived expertise affirmation

Promotor(s): prof.dr. G.S. van der Vegt, prof.dr. H.B.M. Molleman, prof.dr. K.A. Jehn

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Gevoel van waardering cruciaal voor goede individuele en teamprestaties

Om te komen tot goede individuele prestaties én goede teamresultaten is het cruciaal dat teamleden zich gewaardeerd voelen door hun teamgenoten. Dat gevoel van waardering kan met een aantal simpele interventies worden verbeterd. Dat concludeert Hanneke Grutterink in haar proefschrift. Zo kunnen managers kunnen aandacht besteden aan de socialisatie van nieuwkomers, bijvoorbeeld door hen de ruimte te bieden om hun kwaliteiten te demonstreren tijdens een presentatie over een goed afgeronde klus.

In situaties waarin werknemers intensief met elkaar moeten samenwerken, zoals binnen teams, spelen meta-percepties (wat ik denk dat jij over mij denkt) een belangrijke rol. Individuele teamleden die het idee hebben dat hun expertise erkend wordt door de rest van hun team, presteren beter. Bovendien presteren teams als geheel ook beter wanneer de teamleden allemaal erkenning van expertise ervaren, mits het team een goed coördinatiemechanisme heeft om de taken te verdelen (wie doet wat). Deze erkenning van expertise op teamniveau ontwikkelt zich vooral in relatief kleine of langer bestaande teams. Het gevoel van erkenning van expertise van individuele teamleden ontwikkelt zich het best als werknemers dezelfde opleidingsachtergrond hebben als de andere teamleden of als ze een relatief hoog expertiseniveau hebben in vergelijking met de rest van het team.

De bevindingen van Grutterink onderstrepen het belang van goed waarderingsmanagement binnen organisaties. Tegelijkertijd is erkenning van expertise en de daaruit voortkomende motivatie alleen niet voldoende voor een goede teamprestatie, maar moeten teams bovendien beschikken over een goed coördinatiemechanisme. Een manager kan dat bevorderen door de teamleden meer afhankelijk van elkaar te maken op het gebied van zowel hun taken als de uitkomsten daarvan, zodat de teamleden gestimuleerd worden hun werk op elkaar af te stemmen.

Hanneke Grutterink studeerde Psychologie en Romaanse Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar onderzoek bij de vakgroep HRM & Organizational Behavior aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

printView this page in: English