Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Oratie mw. prof.dr.mr. M.E. Kalverboer: Het belang van het kind in het vreemdelingenrecht, pedagogisch geduid en gewogen

Wanneer:di 17-09-2013 om 16:15

Oratie: mw. prof.dr.mr. M.E. Kalverboer, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Het belang van het kind in het vreemdelingenrecht, pedagogisch geduid en gewogen

Leeropdracht: Kind, (ortho)pedagogiek en vreemdelingenrecht, vanwege Stichting Nidos, jeugdbescherming voor vluchtelingen

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

In haar oratie bepleit prof.dr.mr. Margrite Kalverboer nader wetenschappelijk onderzoek naar de positie van kinderen die verwikkeld zijn in vreemdelingenprocedures. In Nederland leven meer dan 6000 kinderen die te maken hebben met vreemdelingrechtelijke besluiten die vergaande consequenties hebben voor hun leven en ontwikkeling. In de afgelopen 6 jaar zijn 2665 kinderen teruggestuurd naar herkomstlanden. Hoe het met deze kinderen gaat is niet bekend.

Binnen de wetenschappelijke domeinen van de (ortho)pedagogiek en het recht vindt vrijwel geen onderzoek plaats naar kinderen die te maken krijgen met vreemdelingenbeleid. Hierdoor wordt het vreemdelingenbeleid rond kinderen amper gevoed door wetenschappelijke inzichten. Dat heeft twee belangrijke oorzaken. De eerste oorzaak is dat orthopedagogisch wetenschappelijk onderzoek zich richt op vragen vanuit de (jeugd)zorg aan kinderen, met als doel de praktijk te verbeteren. Maar omdat gevluchte kinderen een slechte toegang hebben tot de (jeugd)zorg, ontsnappen ze aan de aandacht van de orthopedagogiek. Daar komt bij dat juridisch wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en vreemdelingenrecht ontbreekt, omdat in de juridische procedure van de grootste groep kinderen, die uit gezinnen, primair het vluchtmotief en de situatie van de ouders wordt beoordeeld.

Kalverboer is hoogleraar Kind, (ortho)pedagogiek en vreemdelingenrecht. De leerstoel is ingesteld door Stichting Nidos, jeugdbeschermer voor Vluchtelingen. Een specifieke doelstelling van de leerstoel is te stimuleren dat de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek toepassing vinden in de juridische en orthopedagogische praktijk. Interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek richt zich op de vraag hoe belangen van kinderen moeten worden meegewogen in vreemdelingenprocedures, hoe een betere toegang tot de (jeugd)zorg gerealiseerd kan worden en hoe de situatie van teruggekeerde kinderen in de herkomstlanden moet worden gemonitord.

printView this page in: English