Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. E. van der Werff: Growing environmental self-identity

Wanneer:do 12-09-2013 om 16:15

Promotie: mw. E. van der Werff, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Growing environmental self-identity

Promotor(s): prof.dr. E.M. Steg

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Milieuvriendelijk gedrag hangt samen met milieu-zelfidentiteit

Milieuproblemen worden mede veroorzaakt door het gedrag van mensen. Daarom is het belangrijk om te weten wat belangrijke voorspellers zijn van milieuvriendelijk gedrag. Ellen van der Werff bestudeerde de rol van milieu-zelfidentiteit, dat is de mate waarin je jezelf ziet als een milieuvriendelijk persoon, in relatie tot milieuvriendelijk gedrag.

Van der Werff concludeert dat de milieu-zelfidentiteit een reeks van milieugedragingen voorspelt, zoals verschillende typen energiegedrag en voorkeur voor duurzame producten. Het blijkt dat de milieu-zelfidentiteit enigszins stabiel is omdat het wordt beïnvloed door biosferische waarden. Zelfs wanneer waarden enige tijd van tevoren waren gemeten of wanneer milieu-zelfidentiteit was gemanipuleerd waren biosferische waarden gerelateerd aan de milieu-zelfidentiteit. Op basis van de zelfperceptie theorie verwachtte Van der Werff dat de milieu-zelfidentiteit echter ook in bepaalde mate te veranderen is door mensen te herinneren aan hun milieugedrag uit het verleden. Als mensen vonden dat ze in het verleden milieuvriendelijk hadden gehandeld werd hun milieu-zelfidentiteit inderdaad versterkt, wat vervolgens leidde tot meer milieuvriendelijk gedrag. Als mensen vonden dat ze weinig milieuvriendelijk gedrag hadden vertoond werd hun milieu-zelfidentiteit zwakker en handelden ze vervolgens minder milieuvriendelijk. Gedrag uit het verleden bleek echter alleen invloed te hebben op milieu-zelfidentiteit wanneer de signaalsterkte van het gedrag hoog is, dat wil zeggen als het een reeks van verschillende gedragingen betrof of wanneer het gedrag zowel moeilijk als uniek was.

Tot slot bleek dat mensen met een sterke milieu-zelfidentiteit intrinsiek gemotiveerd zijn om milieuvriendelijk te handelen. Mensen met een sterke milieu-zelfidentiteit handelen milieuvriendelijk omdat ze zich daar moreel verplicht toe voelen.

Ellen van der Werff studeerde sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed haar promotieonderzoek bij Sociale Psychologie/Kurt Lewin instituut, onderzoeksgroep Omgevingspsychologie. Het werd gefinancierd door het European Commission 7th Framework Programme. Ze is nu postdoc onderzoeker bij de onderzoeksgroep omgevingspsychologie.

printView this page in: English