Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. T.O. Abuom: Verb and word order deficits in Swahili-English bilingual agrammatic speakers

Wanneer:ma 09-09-2013 om 11:00

Promotie: dhr. T.O. Abuom, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Verb and word order deficits in Swahili-English bilingual agrammatic speakers

Promotor(s): prof.dr. Y.R.M. Bastiaanse

Faculteit: Letteren

Patronen agrammatisme bij sprekers Swahili beschreven

Het onderzoek van Tom Abuom richt zich op de patronen en ernst van problemen met werkwoordverbuiging en woordvolgorde bij tweetalige (Swahili-Engels) personen met agrammatisme.

Agrammatisme, ook bekend als agrammatische afasie, is een taalstoornis die veroorzaakt wordt door letsel in de hersengebieden die betrokken zijn bij de taalverwerking, met name in de frontale gebieden van de linker hersenhelft. Het is bekend dat (eentalige) personen met agrammatisme moeite hebben met zinnen die door middel van werkwoordverbuiging naar de verleden tijd refereren en met zinnen met een afgeleide woordvolgorde. Zinnen als “yesterday, the man picked a flower” en “the girl is kissed by the boy” zijn bijvoorbeeld moeilijker dan zinnen als “Now the man is picking a flower” en “the boy is kissing the girl”.

Abuom heeft onderzocht hoe deze moeilijkheden zich manifesteren in agrammatische sprekers van een tot heden onbeschreven taal, Swahili. Deze sprekers zijn bovendien tweetalige sprekers van morfologisch verschillende talen. Swahili is een morfologisch rijke Bantu taal, terwijl Engels en morfologisch verarmde Indo-Europese taal is. De resultaten laten in beide talen significante effecten zien voor tijdsreferentie (referentie naar de verleden tijd is aangetast), woordvolgorde (productie en begrip van zinnen met afgeleide woordvolgorde zijn verstoord) en inbedding (productie en begrip van zinnen met ingebedde zinnen, zoals “the girl who is kissing the boy is tall” zijn aangetast). Het identieke patroon in beide talen (Engels en Swahili), ongeacht de morfologische verschillen, laat vermoeden dat beide talen in gedeelde verwerkingsgebieden van tweetalige hersenen gerepresenteerd zijn. De resultaten laten verder zien dat eentalige en tweetalige Swahili-Engelse agrammatische sprekers klinisch niet erg verschillen betreffende de problemen in taalproductie en begrip als gevolg van hersenletsel.

Tom Abuom studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de onderzoeksschool Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN) en het Center for Language and Cognition Groningen (CLCG) aan de Faculteit der Letteren.

printView this page in: English