Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. I. Arends: Prevention of recurrent sickness absence in workers with common mental disorders

Wanneer:ma 17-06-2013 om 12:45

Promotie: mw. I. Arends, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Prevention of recurrent sickness absence in workers with common mental disorders

Promotor(s): prof.dr. J.J.L. van der Klink, prof.dr. U. Bültmann

Faculteit: Medische Wetenschappen

Nieuwe begeleidingsmethode verkleint kans op terugval na verzuim

Mensen die na afwezigheid door psychische problemen terugkeren op het werk, krijgen vaak te maken met een terugval – met nieuw verzuim tot gevolg. Iris Arends ontwikkelde een probleemoplossingsgerichte begeleidingsmethodiek. Zij concludeert dat met haar methode de kans op terugval naar verzuim over een periode van één jaar met 60% verkleind wordt.

Ongeveer 30% van al het verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt door veelvoorkomende psychische problemen. Arends stelt dat de aandacht voor psychische problematiek onder werknemers zich vooral richt op re-integratie. Volgens haar is ook gestructureerde begeleiding van mensen die weer aan het werk zijn van groot belang om terugval naar verzuim (zonder begeleiding zo’n 20 tot 30%) te voorkomen.

De promovenda ontwikkelde de SHARP-at work methode (Stimulating Healthy participation And Relapse Prevention, een vijf-stappenmethode om problemen op het werk in kaart te brengen en op te lossen) en liet deze uitvoeren door bedrijfsartsen. De methode werd door de artsen bij 80 mensen ingezet, de resultaten werden vergeleken met een controlegroep van 78 mensen.

Arends concludeert dat het verzuim in de eerste groep 60% lager was dan in de controlegroep. Wanneer er wel sprake was van een terugval, dan vond deze in de eerste groep gemiddeld 100 dagen later plaats dan in de controlegroep. De methode kan volgens haar in de praktijk toegepast worden wanneer er goede afspraken gemaakt worden tussen bedrijfsartsen en werkgevers.

Iris Arends studeerde Psychologie aan de universiteit van Leuven (België). Zij verrichtte haar onderzoek bij de afdeling Gezondheidswetenschappen (sectie Sociale Geneeskunde) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Arends maakte deel uit van onderzoeksinstituut SHARE. Het onderzoek werd gefinancierd door Stichting Instituut Gak en maakte deel uit van het onderzoeksprogramma “Preventieve Bedrijfsgezondheidszorg”.