Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. S.N. Azkiyah: The effects of two interventions on teaching quality and student outcomes. A comparison of educational standards and educational standards combined with a teacher improvement program in Indonesia

Wanneer:do 23-05-2013 om 16:15

Promotie: mw. S.N. Azkiyah, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The effects of two interventions on teaching quality and student outcomes. A comparison of educational standards and educational standards combined with a teacher improvement program in Indonesia

Promotor(s): prof.dr. M.P.C. van der Werf, prof.dr. B.P.M. Creemers

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Leerkracht meest bepalende factor voor het verbeteren van de leerprestaties

Azky Azkiyah onderzocht een kwaliteitsverbeteringsprogramma voor het voortgezet onderwijs in Indonesië. Zij toont aan dat de combinatie van uitgewerkte leerstandaarden en een trainingsprogramma voor leerkrachten gericht op de verbetering van de kwaliteit van lesgeven leidt tot hogere prestaties van leerlingen, en dat alleen het aanbieden van uitgewerkte standaarden niet tot de gewenste effecten leidt. Deze bevinding bevestigt opnieuw dat de leerkracht de meest bepalende factor is voor het verbeteren van de leerprestaties.

Azkiyah bestudeerde de effecten van twee interventies die gericht waren op verbetering van de onderwijskwaliteit en de resultaten van leerlingen in Indonesië. In totaal deden 59 docenten Engels en 2431 leerlingen op 57 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincies DKI Jakarta en Banten mee aan het onderzoek. De kwaliteit van onderwijzen is drie keer gemeten door middel van klasobservaties, uitgevoerd door onafhankelijke observatoren, en met een vragenlijst die twee maal is afgenomen bij de leerlingen. De resultaten van de leerlingen zijn vastgesteld door middel van een prestatietoets (voor- en nameting) voor begrijpend lezen Engels, en een motivatievragenlijst die drie keer is afgenomen. Daarnaast zijn gegevens verzameld over de achtergrondkenmerken van de scholen, leerkrachten en leerlingen.

De resultaten van de multilevel analyse lieten zien dat de prestaties van de leerlingen alleen zijn verbeterd in de tweede interventiegroep. In deze groep was de kwaliteit van onderwijzen ook beter, maar de mate van vooruitgang over de drie metingen was niet groter dan die in de eerste interventiegroep en de controlegroep. Wel lieten de beschrijvende resultaten zien dat de kwaliteit van onderwijzen in deze interventiegroep significant was verbeterd gedurende de eerste helft van de inventie (tussen de eerste en de tweede meting). In het proefschrift worden voorstellen gedaan voor verdere verbetering van de interventies.

Azky Azkiyah (Indonesië, 1976) studeerde Development & Administration aan de universiteit van York, UK en werkt in Indonesië. Ze deed haar promotieonderzoek bij het Instituut voor Onderwijsonderzoek (GION) van de RUG, grotendeels gefinancierd door de Universiteit Leiden.

printView this page in: English